Nye Vestland fylke får 19 flere ledere enn dagens to fylker har tilsammen

Tre administrasjonssteder og nye oppgaver gjør at storfylket i vest får større lederutgifter etter fylkessammenslåingen. – Flere stillinger burde vært kuttet, mener Terje Søviknes.

Hordaland fylkeskommune

TRE ADMINISTRASJONSSTEDER: Vestland fylkeskommune skal fordele administrasjonen på hele tre forskjellige steder: Bergen (bildet), Førde og Leikanger.

Foto: Mette Anthun / NRK

Til sammen har de to fylkene nå 81 ledere. 80 av disse stillingene blir med videre når de to går sammen og blir Vestland fylkeskommune 1. januar 2020.

I tillegg kommer 20 nye lederstillinger knyttet til nye oppgaver innen vei og infrastruktur som tidligere var statlige og lå under Statens Vegvesen .

Totalen blir dermed 100 lederstillinger.

– Nødt til å få ned kostnadene

Det Terje Søviknes reagerer på, er at fylkeskommunene ikke har klart å kutte mer enn én av de 81 fylkeskommunale stillingene som eksisterer per i dag.

– Her har man vært litt vel råflott, når man har omtrent det samme antallet ledere i én ny organisasjon som i de to eksisterende. Det er en utvikling vi ikke kan ha over tid, sier Frp-nestlederen og Os-ordføreren, som også sitter i fylkestinget i Hordaland.

– Vi er nødt til å få ned kostnadene administrativt, noe annet ville være å spille falitt, sier Søviknes.

Terje Søviknes (Frp) framfor Hordaland fylkeskommune i Bergen 2018

KREVER FÆRRE LØNNSUTGIFTER: Frp-nestleder Terje Søviknes sitter i fylkestinget i Hordaland. Han mener fylkeskommunen burde kvittet seg med flere ledere i sammenslåingen.

Foto: Elise Angell / NRK

Fylke med tre adminstrasjonssteder

Rådmann i nye Vestland fylke og prosjektleder for sammenslåingen, Rune Haugsdal, forteller til NRK at det er to årsaker til at antallet ledere nesten er uforandret.

– Intensjonsavtalen tar utgangspunkt i at ingen skal miste jobben på grunn av den nye organiseringen, sier Haugsdal.

Dette er en helt vanlig betingelse i avtalene mellom fylker som skal slås sammen.

– For det andre blir Vestland fylkeskommune en organisasjon med ledere plassert på tre forskjellige steder.

Disse stedene er Bergen, Førde og Leikanger.

– Det er kanskje ikke den mest rasjonelle måten å gjøre det på, men det sikrer at vi får fokus på hele Vestland fylkeskommune fremover, mener Haugsdal.

Anne Gine Hestetun, Rune Haugsdal

HAR KUTTET ÉN STILLING: Rune Haugsdal er rådmann i nye Vestland fylkeskommune og prosjektleder for sammenslåingen. Til venstre fylkesordfører i Hordaland, Anne Gine Hestetun (Ap) - fra Sogn og Fjordane.

Foto: Odd Helge Brugrand / NRK

Satser på naturlig avgang og ansettelsstopp

Den forklaringen kjøper ikke Søviknes helt uten videre.

– Nærhet til folk er viktig, men mange tjenester kan løses digitalt.

Frp-nestlederen er derimot helt enig i at ingen skal miste jobben på grunn av sammenslåingen. Men han mener det ikke bør ansettes nye ledere når noen skifter jobb eller går av med pensjon.

– Det er nødvendig for at vi skal ha en økonomi som står seg i årene som kommer. Prognoser tyder på at man må kutte ca. 100 millioner kroner hvert eneste år i den kommende fireårsperioden. Det er nødt til å få konsekvenser for antall ansatte, sier Søviknes.

Kan få enda flere oppgaver - og ledere

Prosjektleder Rune Haugsdal sier de 80 stillingene trolig vil bli færre med tiden. Han bekrefter at den nye fylkeskommunen vil holde igjen lederstillinger som blir ledige i den kommende perioden for å spare penger.

De 20 nye lederstillingene som Vestland overtar fra Statens Vegvesen skyldes at fylkeskommunen skal overta driften av fylkesveiene fra staten.

Stortinget vurderer også å flytte andre oppgaver over til de nye storfylkene, slik at ledertallet kan øke ytterligere på sikt.

Søk i valresultata

valg-dekorasjon