Ny skogsvei lagt rett over historisk postvei: ­– Det er gjort uopprettelig skade

HORDVIK (NRK): Grunneierne lovet at Den trondhjemske postveien nord i Bergen skulle ivaretas. Nå mener byantikvaren at deler av den 200 år gamle stien kan være ødelagt for alltid.

Ny skogsvei på den Trondhjemske postvei i Hordvik i Åsane

KRYSSER STIEN: Bildet viser hvordan den nye skogsveien krysser den over 200 år gamle postveien som gikk mellom Bergen og Trondheim. Stien går ned mot skogsveien fra høyre i bildet.

Foto: Roy Hilmar Svendsen

Den trondhjemske postvei i Hordvik i Åsane er en kulturhistorisk vei som forteller om samferdsel og postgang mellom Bergen og Trondheim for over 200 år siden.

Ifølge Store norske leksikon var ruten i bruk mellom 1786 og fram til 1868, da dampskipene overtok postføringen.

Nå mener byantikvaren i Bergen og Vegvesenet at store deler av postveien er rasert, etter at grunneiere har laget en ny skogsvei for å ta ut tømmer og plante ny skog.

Skogsveien krysser nå postveien på tre steder.

– Inngrepene har gjort uopprettelig skade på deler av postveien. Det gamle veifaret har mistet veldig mye av sin historiske verdi, sier Endre Leivestad fra Byantikvaren i Bergen.

Endre Leivestad fra Byantikvaren i Bergen og Arnfinn Ansok i Statens Vegvesen ved den nye skogsveien

IKKE IMPONERTE: Endre Leivestad fra Byantikvaren i Bergen og Arnfinn Ansok i Statens vegvesen er ikke fornøyd med utbyggingen til grunneierne i Åsane.

Foto: Roy Hilmar Svendsen

– Vi har grått litt

Dette til tross for at en av grunneierne i 2015 forsikret om at prosjektet ikke ville komme i konflikt med postveien i et intervju med Åsane Tidende.

– Våre fagfolk har grått litt, og synes dette er sårt. Her kunne man med små tiltak gjort inngrepet vesentlig mindre, sier Arnfinn Ansok fra Statens vegvesen.

I juni skrev NRK om hvordan den samme skogsveien kan ha blitt bygget med forurensede masser. Naturvernforbundet har varslet politiet om det de mener er snakk om miljøforurensning.

Postveien i Hordvik i Bergen

OVER 200 ÅR GAMMEL: Her går postveien nordover mot Lindås, og videre helt til Trondheim. Den blir avbrutt på tre plasser av ny skogsvei.

Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Hadde lov å bygge

Veien er lovlig bygget, men fordi saken ble behandlet som en landbrukssak ble verken Vegvesenet eller Byantikvaren bedt om å uttale seg da utbyggerne søkte om tillatelse i 2013.

Siden den gang har Bergen kommune skjerpet regelverket for å unngå at historisk areal går tapt når nye skogsveier skal bygges.

Den nye veien er bygget for å tåle både vogntog og hjullastere. Byantikvaren mener utbyggerne hele tiden har vært klar over at de tok seg til rette på historisk grunn.

Grunneier, Vegvesenet og Byantikvaren ved skogsveien i Hordvik i Åsane

DISKUSJON: NRK var med da Vegvesenet og byantikvaren var på befaring i området ved den nye skogsveien. Til venstre står Robert Berentsen, leder i Veten Rundt Skogsveilag.

– Veien er ikke ferdig

Leder i Veten Rundt Skogsveilag, Robert Berentsen, er en av utbyggerne.

– Jeg ser helt tydelig hva de sier, og synes det er synd at dette har blitt sånn, sier Berentsen til NRK.

Han understreker at veien ikke er ferdig, og at de nå vil sette seg ned for å se på hva som kan gjøres for å begrense skaden den nye skogsveien har gjort på kulturminnet.

Grunneierne har satt opp hvite staker for å markere hvor postveien går, men Byantikvaren og Vegvesenet mener at dette ikke er nok.

– I den grad det går an å rette opp, tenker jeg at vi må ha en dialog med entreprenøren for å se om vi kan få gjort det beste ut av det, sier Berentsen.