NRK Meny
Normal

Ny Monika-etterforsking kan bli ferdig i september

Hordaland-politiet skal under lupa nok ein gong. No er det Spesialeininga som etterforskar behandlinga av Monika-varslar Robin Schaefer.

Robin Schaefer

VARSLAR: Robin Schaefer varsla på eiga hand om mangelfull etterforsking av dødsfallet til Monika Sviglinskaja (8). No kan Hordaland-politiet risikere straff for handtering av saka.

Foto: Helge Skodvin / Vigmostad og Bjørke forlag

Spesialeininga for politisaker skal no i gang med nok ei etterforsking av Hordaland-politiet i kjølvatnet av Monika-saka.

Denne gong skal dei finne ut om Hordaland politidistrikt braut lova i si handtering av varslarsaka til Robin Schaefer. Svaret vil kome i løpet av dei neste månadane.

– Totalt sett blir det eit ganske omfattande saksmateriale å gå gjennom, seier Halvor Hjelm-Hansen i Spesialeininga for politisaker, som leiar etterforskinga.

Byrjar om få veker

Det var i byrjinga av juli at Spesialeininga for politisaker valde å starta etterforsking av varslingssaka til politietterforskar Robin Schaefer. Avgjerda kom etter advokatfirmaet Wiersholm sin granskingsrapport, som låg føre med ein knusande konklusjon i slutten av juni.

I rapporten som var bestilt av justisdepartementet vert det konkludert med at Monika-varslar Robin Schaefer varsla forsvarleg og at leiinga i Hordaland politidistrikt braut arbeidsmiljølova. Konklusjonane har altså fått Spesialeininga til å opne etterforsking av politidistriktet sin behandling av Schaefer.

Halvor Hjelm-Hansen

LEIAR ETTERFORSKINGA: Halvor Hjelm-Hansen er leiar i etterforskingsavdelinga i Spesialeininga Midt-Norge og Nord-Norge.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Hjelm-Hansen fortel at dei har planlagt etterforskinga ei stund, og at dei ikkje byrjar for fullt i august.

Han presiserer også at dei har hatt varslingssaka til Schaefer på bordet sidan desember.

Men for nokre månader sidan bestemte dei seg for å sette etterforskinga på vent, medan dei venta på at Wiersholm skulle bli ferdig med si gransking.

– No er vi i gang med ytterlegare undersøkingar. Etter kvart blir det avhøyr av involverte personar. Kor mange vi skal avhøyre er vanskeleg å sei no og det er også for tidleg å kommentere om nokon skal vere mistenkt i saka, seier Hjelm-Hansen.

Risikerer bot og fengsel

Spesialeininga har førebels sett av månadane august og september til å jobbe med etterforskinga for fullt. Deira oppgåve er å finne ut om nokon i Hordaland politidistrikt gjorde noko straffbart i behandlinga av varslaren Robin Schaefer.

Strafferamma i saka er bøter eller fengsel i inntil tre månadar.

– Vi har høg prioritet på etterforskinga, men det kan hende vi må ha meir tid enn september på å bli heilt ferdig. Vi ser på konklusjonane til Wiersholm og vurderer dei i samanheng med det vi innhentar av informasjon, forklarer Hjelm-Hansen.

Dødsfallet til åtte år gamle Monika Sviglinskaja er framleis under etterforsking hjå politiet. Ein 33 år gamal mann sit varetektsfengsla, sikta for drap.

Siste video

Tusenvis av nye målinger fra privatpersoner gjør Yrs værvarsel bedre.
Unike bilete av den første villreinen som vart funne med skrantesjuke (CWD) i Nordfjella.
Programleder: Mariann Reikerås