Ny byråd vil beholde belastet boligblokk

Beboerne lever med voldsepisoder, trusler og tyverier. – Vi trenger botilbud som dette, sier den nye sosialbyråden.

Lonemarka

MYE BRÅK, MEN INGEN VAKTER: Etter det NRK får opplyst, preges miljøet i Lonemarka fortsatt av trusler, tyverier og narkotikabruk. Byråden sier han har fått en faglig vurdering på at vakthold ikke trengs.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Det er bare et tidsspørsmål før det skjer et drap, sa en beboer da NRK i mai fortalte om Lonemarka botiltak i Arna i Bergen.

Blokken var preget av voldsepisoder, trusler, narkotikabruk og tyverier, etter at mange tidligere rusavhengige hadde flyttet inn i de 23 leilighetene som egentlig var bygget for en annen målgruppe.

– En desperat form for bosetting, fastslo bosettingsekspert.

LES OGSÅ: Nesten drept av naboen

Gjorde flere tiltak

Lonemarka utgangsdør

INGEN ADGANG: For å komme inn i blokken, må en av beboerne nå åpne.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Etter to knivstikkingsepisoder ble det satt opp overvåkningskameraer, nytt alarmsystem og en ytterdør som gjør at ingen kommer seg inn i bygningen uten at beboerne åpner.

I tillegg hyret det forrige byrådet inn et vaktselskap til døgnovervåkning.

Vaktholdet opphørte i høst, til store protester fra beboerne, som startet underskriftskampanje.

Signaturlisten ble overlevert Erlend Horn da han som fersk sosialbyråd nylig besøkte blokken.

– Det var nyttig å lytte til dem som hadde tatt initiativet til kampanjen. Man skal ikke undervurdere betydningen av å oppleve trygghet, og det var behov for å gjøre noe etter de tragiske episodene, sier Horn.

Setter ikke inn vakthold

Næringsdrivende i nærområdet har slitt med tyverier, og har også ivret for flere tiltak. Byråden har imidlertid dårlige nyheter til dem som håpet han ville gjeninnføre vaktholdet.

– Situasjonen har bedret seg, og det er gjort en faglig vurdering på at det ikke trengs døgnvakthold. Men hvis situasjonen skulle endre seg, har jeg forsikret meg om at vi kan få vektere på plass der igjen, sier Horn.

NRK får opplyst at de gjennomførte tiltakene hjelper noe, men at miljøet fortsatt preges av narkotikabruk, trusler og tyverier.

Horn sier han har fått tilbakemeldinger både om at ansatte og beboere opplever bomiljøet som tryggere, og at nabolaget opplever mindre bråk og uro.

Erlend Horn

INNFØRER IKKE VAKTHOLD: Sosialbyråd Erlend Horn (V).

Foto: Jo Straube / Venstre

– Vi trenger slike tilbud

Venstre-byråden vil ikke følge opp tidligere sosialbyråd Eiler Macody Lunds (Frp) tanker om å gjøre blokken om til en institusjon.

– Det er ikke ønskelig at folk bare skal låses inne. Differensiering er et viktig stikkord i boligpolitikken, og Lonemarka er ment for folk som trenger tak over hodet, og mennesker å snakke med, men som er på et stadium i livet der de ikke kan bo i et ordinært bomiljø.

– Hva tenker du om at noen kaller dette en desperat form for bosetting?

– Det er i alle fall en veldig lavterskel-form for bosetting. For noen er det ikke mulig å bli rusfri, men vi må uansett sørge for at de har et tilbud. Jeg vil absolutt mene at vi trenger tilbud som Lonemarka, sier Horn.

BAKGRUNN: Nesten drept av naboen

LES OGSÅ: Husbanken beskylder Bergen for avtalebrudd