Ny avgift koster HSD dyrt

Regjeringen innfører avgift på utslipp av nitrogenoksider neste år. Den nye avgiften blir på 15 kroner kiloet og påfører Flaggruten mellom Bergen og Stavanger flere millioner i merkostnader.

Norge har forpliktet seg internasjonalt til å redusere utslippet av nitrogenoksider med om lag 20 prosent innan 2010.

Dette er utslipp som fører til sure fiskevann og sur nedbør.

Millioner i merkostnader

Den nye avgiften på utslippet av nitrogenoksid blir på 15 kroner kiloet fra neste år.

Dette rammer større båtar, jernbaner, fly og olje- og gassindustrien.

For de fleste ferje- og hurtigbåtsamband blir dette kompensert, men det gjelder ikkje Flaggruten mellom Bergen og Stavanger, som HSD driver på eget intiativ og uten offentlig støtte.

Avgiften vil påføre Flaggruten mellom Bergen og Stavanger flere millioner i merkostnader.

- Dette kan dreie seg om et sted mellom to og fire millioner kroner. Det er klart det er betydelig på et totalbudsjett på 50 milloner kroner, sier administrerende direktør Geir Aga i HSD.

- En ny utfordring for Flaggruten

Aga vil likevel ikke karakterisere avgiften som en trussel mot Flaggruten.

- Jeg vil ikke bruke så sterke ord, men dette er en ny utfordring mot Flaggruten. Prisen på olje har økt veldig sterkt, så avgiften kommer opp på dette igjen.

Det er ikke aktuelt å legge ned ruten. HSD vil i stedet intensivere utskiftingen av forurensende fartøy.

- Her ligger det også store muligheter med tanke på å skifte til mer miljøvennlige motorer, som kan redusere våre utslipp og dermed også våre utgifter, sier Aga.