NVE åpner for utbygging på Voss

NVE går inn for å gi BKK tillatelse til å bygge ut Tverrelvi og Muggåselvi i Voss kommune. Samtidig går de inn for å overføre to bekker øverst i Eksingedalsvassdraget til Evanger kraftverk. NVE gir også selskapet Småkraft tillatelse til å regulere Rennedalsvatnet i Kvinnherad med inntil fem meter. Reguleringen skal brukes til økt kraftproduksjon i Gjerde Kraftverk.