NRK Meny
Normal

NSB vil ha tog og bybane til Åsane

Selv om det foreligger planer om å utvide Bybanen til Åsane, vil NSB fortsatt satse på en jernbanelinje fra Åsane, via sentrum og til Flesland.

Bergen

De positive erfaringene fra lokalltoget til Arna får NSB til å satse på linje til Åsane - bybaneplaner til tross.

Foto: Jan Inge Ebbesvik / NRK

– Fremtidens kollektivsystem vil ha behov for både bybane og jernbane fra Åsane, sier Marit Petersen, prosjektleder med ansvar for NSB sin planavdeling til Åsane Tidende .

Reisetid på fem minutter

Det har tidligere vært kjent at NSB jobber med tanker om jernbanespor til Åsane. Nå har selskapet laget en mulighetsstudie for utvikling av lokaltrafikk og godstrafikk rundt Bergen – først og fremst knyttet til en fremtidig godshavn på Flesland.

Traseen fra Åsane vil gi en reisetid på fem minutter til sentrum og 20 minutter til Flesland. Prosjektet, med dobbeltspor, er kostnadsregnet til 4,5 milliarder kroner.

Setter sin lit til politikerne

Spørsmålet nå er når NSB vil gå fra planleggings- og tankestadiet til handlingsstadiet. Ifølge Petersen er det den politiske viljen det står på.

– Alle NSB sine linjer blir finansiert helt og holdent gjennom statsbudsjettet, sier Petersen, noe som skal etter hennes mening øker sjansene for realisering.

– 30.000 kan ta toget

Det er de gode tallene for kollektivreisende fra Arna som får NSB til å satse på Åsane. Mens resten av Bergen har en kollektivdekning på mellom 13 og 18 prosent, er tilsvarende tall for Arna 40 prosent. Dette skyldes ifølge NSB lokaltoget.

– 30.000 daglig reisende fra Åsane til Bergen sentrum kan ta toget, mens Bybanen kan være et tilbud til de resterende 15.000 som reiser mellom Åsane og andre bydeler, mener Petersen.