NRK Meny
Normal

Norske bilister kjører saktere enn før

Stadig flere holder fartsgrensen på norske veier. Ingen vet hvorfor.

Fartskontroll

FLERE ELDRE BILISTER?: Farten på norske veier går ned. Verken UP, Vegdirektoratet eller forskerne vet hvorfor. Én teori vi har, er at det er blitt flere eldre førere, og at de kjører saktere enn andre, sier Rune Elvik ved Transportøkonomisk institutt.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

På 50 veier i Norge utfører Statens vegvesen kontinuerlige fartsmålinger. Frem til 2006 var resultatet entydig: Norske bilister kjørte raskere og raskere.

Fartsmålerne står på så nøytrale steder som mulig, og strekninger med køproblemer er valgt bort. Men selv om det blir stadig flere biler på veiene generelt, viser de ferskeste tallene at farten siden 2006 har sunket jevnt og trutt hvert år.

– Farten har gått ned i en årrekke, faktisk. Det er noe nytt, konstaterer Rune Elvik, forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

Én teori vi har, er at det er blitt flere eldre førere, og at de kjører saktere enn andre.

Rune Elvik ved TØI

55 prosent holder fartsgrensen

I 2006 lå 85 prosent av norske bilister innenfor en fart på 58,7 km/t i 50-sonen. I 2014 var tilsvarende tall 55,2. Målerne viser jevn nedgang i alle fartssoner:

Vegvesenets mål er at de 85 prosentene innen 2024 skal holde seg innenfor fartsgrensen.

– Det er et veldig hårete mål, sier sjefingeniør Sigurd Løtveit i Vegdirektoratet, og viser til at 54,9 prosent holdt seg på eller under fartsgrensen ved målepunktene i 2014 (mot 50 prosent i 2009).

Løtveit har ikke noe klart svar på hvorfor farten går ned, men sier tallene samsvarer med dybdeanalyser som viser at høy fart sjeldnere er en medvirkende årsak til dødsulykker.

Terje Oksnes

FORNØYD: UP-sjef Terje Oksnes mener tallene er hyggelig lesning. – Men som politimann kan jeg jo egentlig ikke være fornøyd før alle holder seg innenfor fartsgrensene, påpeker han.

Foto: Dag H. K. Andersen / NRK

Opplever mindre råkjøring

Hvis alle bilister hadde holdt fartsgrensene, ville 190 færre blitt drept eller hardt skadd på norske veier hvert år, ifølge Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet.

Utrykningspolitiet er naturlig nok fornøyde med fartsutviklingen.

– Vi kjenner det igjen fra kontrollvirksomheten vår, sier Terje Oksnes, UP-sjef i region vest.

I tillegg til at de 85 prosentene holder lavere fart, opplever UP også mindre råkjøring.

– De grove overtredelsene forekommer, men det er færre av dem, sier Oksnes.

Han spekulerer i at den synkende farten kan skyldes mer trafikk på veiene generelt. Men kontrollpunktene er altså ikke satt opp på veier med køproblemer.

Rune Elvik

VIL FINNE SVAR: Forskningsleder Rune Elvik vet ikke hvorfor det går saktere på norske veier. Men snart har kanskje Transportøkonomisk institutt svaret.

Foto: NRK

Kan skyldes flere eldre bilister

Rune Elvik ved TØI forteller at man har sett tilsvarende fartsutvikling i Danmark og Sverige. Men forskerne har ikke svar på hvorfor det er slik.

– Vi vet ikke helt hva det kan skyldes. Det kan komme av tettere trafikk enkelte steder. Én teori vi har, er at det er blitt flere eldre førere, og at de kjører saktere enn andre, sier Elvik.

Nå har TØI satt i gang et forskningsprosjekt for å finne ut hvorfor farten går ned.

– Vi kommer nok med litt mer konkrete svar i løpet av året, sier Elvik.

Selv om lavere fart gjør trafikkulykker mindre alvorlige, er forskningslederen klar på at også andre faktorer spiller inn.

– Det som bidrar mest til å redusere antall drepte, er at kjøretøyene blir sikrere og sikrere, sier Elvik.

Siste video

Programleder: Mariann Reikerås