NORMAL FERJEDRIFT I KVINNHERAD:

Trafikken går nå som normalt på ferjesambandet Gjermundshamn-Varaldsøy-Årsnes i Kvinnherad. Det har vært redusert trafikk siden ferjen MF Stallovarre kolliderte med kaien fredag ettermiddag.