Noregs største seilskute på batteri

Seglskuta Statsraad Lehmkuhl skiftar ut den gamle dieselmotoren og går over til ein ny motor som også kan gå på batteri. Enova støttar prosjektet med 4,2 millionar kroner. Skipet har tidlegare nytta diesel til drift av skuta, og til framdrift ved behov. No blir selgskuta meir miljøvenleg.

Statsraad Lehmkuhl i Stavern
Foto: John-André Samuelsen / NRK