NØGD POLITIMEISTER:

Regjeringa vil oppretta 350 nye politistillingar til neste år, til ein pris på 165 millionar kroner. I statsbudsjettet føreslår ein også å opprettar 69 nye juriststillingar. Høyr kva politimeister i Hordaland politidistrikt, Geir Gudmundsen, seier om løyvingane.