Nødsamtalen spilles av i retten

Dag tre i retten begynner med en avspilling av telefonsamtalen mellom moren og AMK-sentralen. På lydfilen kan man høre moren gråte mens hun gir faren instrukser for forsøke livredning på den to år gamle gutten. Hun forklarer at han ikke hadde vært syk, men han hadde hostet mye kvelden før.