Nesten 400 passasjerar må bussast

Dei 397 togpassasjerane om bord i ettermiddagstoget mot Bergen, er i ferd med å bli henta med bussar og frakta vidare mot Bergen. Pasassjerane blei evakuerte til ein skogsveg 300 meter frå toglinja. Passasjer Erik Schreiner Evans seier dei første passasjerane er frakta vekk.

Evakuert etter togstans
Foto: Erik Schreiner Evans