Nedgang i passasjertrafikken på Flesland

Bergen lufthavn har hatt en nedgang i passasjertrafikken på 1,4 prosent i første halvår. Offshoretrafikken alene har hatt en nedgang på hele 18,3 prosent.

Kaos på Flesland onsdag 29. juni

FÆRRE PASSASJERER: Flesland hadde en nedgang i antall passasjerer i første halvår. Særlig kraftig nedgang var det i offshore-trafikken.

Foto: Elise Theodorsen

Det viser ferske tall fra Avinor. Passasjertrafikken på landsbasis har økt med 1,6 prosent, til nær 25 millioner passasjerer. Men både i Stavanger og Bergen har det vært en nedgang i trafikken.

Mens antallet utlandspassasjerer på Flesland har økt med 4,7 prosent i forhold til samme periode i fjor, har innlandsflygningene fra Bergen hatt 3,5 prosent færre passasjerer.

Det totale regnskapet viser en nedgang på 1,4 prosent.

Passasjeravgiften kan spille inn

I juni var nedgangen i passasjertrafikken på Flesland 1,9 prosent. På landsbasis var nedgangen i juni 0,7 prosent, til 4,9 millioner passasjerer.

– 1. juni ble passasjeravgiften innført, og det kan være at den vil legge en demper på veksten. Dette er det imidlertid litt for tidlig å si noe sikkert om nå, sier kommunikasjonssjef i Avinor, Gurli Høeg Ulverud i en pressemelding.

Kraftig fall i Tyrkia-passasjerer

Passasjertrafikken til utlandet var uendret i juni, sammenlignet med fjoråret.

Tyrkia hadde imidlertid en kraftig tilbakegang som reisemål i juni, på hele 30 prosent. Spania, derimot, hadde en økning på 11 prosent i passasjertrafikken.

– Nedgangen i trafikken henger nok sammen med urolighetene i Tyrkia den siste tiden. Mye kan tyde på at passasjerene velger andre reisemål, sier Ulverud.