NRK Meny

Nedgang i bustadprisane i Bergen

Bustadprisane i Bergen gjekk ned med 0,3 prosent i juni. Det skjer trass i at bustadprisane i Noreg generelt stig raskare enn dei har gjort dei siste fire åra. Allereie er bustadprisane i Noreg sju prosent høgare enn for eit år sidan. Størst er prisnedgangen i Stavanger, der bustadprisane har gått ned 7,2 prosent det siste året.

Siste video

Hjemmesykepleien i Bergen bytter nøkler med elektronisk lås.
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.