NRK Meny
Normal

Nav vil kutte i sykepengene

Du får 200.000 kroner mer i året ved å være sykmeldt i stedet for arbeidsledig. Nå etterlyser Nav endringer i sykelønnsordningen. – Det burde ikke lønne seg å sykmelde seg.

Yngvar Åsholt

VIL HA DEBATT: – Det må igangsettes et felles arbeid, gjennom for eksempel et NOU-utvalg, et ekspertutvalg eller et partssammensatt utvalg, sier Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i Nav.

Foto: NAV

John Frode Rønhovde

SYKMELDTE FÅR MER: – Jeg ville vurdert å sykmelde meg, hvis jeg så at kollegaene mine gjorde det samme, sier tavlemontør John Frode Rønhovde.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Nav opplever stor økning i menn på Sør- og Vestlandet som mottar sykepenger i et helt år. Dette er langt mer «lukrativt» enn å være arbeidsledig, og kan gi utbetalinger på over 200.000 kroner mer i løpet av et år.

Ekspertene mener systemet utnyttes, og at sykelønnsordningen bør endres, slik at det ikke er bedre betalt å være sykmeldt enn arbeidsledig.

Også de som følger opp arbeidsledige og sykmeldte daglig, mener det er på tide med endringer. Fylkesdirektør for Nav i Hordaland, Anne Kverneland Bogsnes, er overbevist om at enkelte bevisst spekulerer i at utbetalingene av sykepenger er høyere enn dagpenger.

– Men systemet er sånn, det er politikerne som har laget det, og vi bare følger det, sier Bogsnes.

– Burde man kutte i sykepengene?

– Det burde være mer like utbetalinger, slik at det ikke lønner seg å sykmelde seg, sier Bogsnes.

– Så du som Nav-direktør mener systemet bør endres?

– Politikerne burde være mer oppmerksomme på det, og kanskje gjøre noe med det.

Jeg må forutsette at legene tar sitt ansvar, og sørger for at ikke ordningen uthules.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H)
Anniken Hauglie

GJØR INGEN ENDRINGER: – Sykelønnsordningen ligger fast, og regjeringen har ikke planer om å gjøre noe med den, sier arbeidsminister Anniken Hauglie til NRK.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Arbeidsministeren: – Forutsetter at legene tar sitt ansvar

Men sist en arbeidsminister prøvde å endre sykelønnsordningen, i 2014, ble Robert Eriksson (Frp) tvunget til retrett av partene i arbeidslivet. Den gangen dreide det seg riktig nok ikke om noe prosentkutt i utbetalingene, men om å frata de minstjobbende deltidsarbeiderne sykepengerettighetene.

Til tross for at flere tar til orde for reduksjon i sykepengene, blant annet den konservative tenketanken Civita, som nylig foreslo å kutte sykepengekompensasjonen fra 100 til 80 prosent, har Erikssons etterfølger Anniken Hauglie (H) ingen planer om å følge oppfordringen.

– Sykelønnsordningen ligger fast. Myndighetene har inngått en avtale med partene i arbeidslivet, og den avtalen står vi fast ved. Regjeringen har ikke planer om å gjøre noe med sykelønnsordningen, sier arbeidsministeren til NRK.

Hauglie peker i stedet på legenes ansvar for å sykmelde dem som faktisk er syke – og bare dem, selv om tidligere ekspertutvalgsleder Arnstein Mykletun påpeker at «shopping» etter sykmeldinger utvilsomt forekommer.

– Sykelønnen skal gis til dem som er syke, og det er viktig at også legene passer på at den ordningen ikke misbrukes. For det er kun når man er syk at man skal få sykepenger.

– Er du redd for at noen misbruker ordningen?

– Jeg må forutsette at legene tar sitt ansvar, og sørger for at ikke ordningen uthules. Men det er klart at i den situasjonen man er i nå, der mange opplever stor usikkerhet, man er engstelig for å miste jobben, at det også går utover helsen. Vi har sett noen tilsvarende tendenser til dette før. Men sykelønnsordningen er til for dem som er reelt syke, og ingen andre.

Det er fint om man kan komme i gang med den typen debatter så raskt som mulig.

Nav-direktør Yngvar Åsholt om endringer i sykelønnsordningen

Avtale ut 2018

– Hvis du blir sykmeldt dagen før du mister jobben, sitter du igjen med mer penger i et år enn hvis du mister jobben uten å være sykmeldt. Er det rimelig?

– Ja, det er ulike ordninger, og ulikt nivå. Men sykelønnsordningen står fast. Der har staten, eller myndighetene, inngått en avtale med partene i arbeidslivet, og den avtalen står vi fast ved, sier arbeidsministeren.

– Så det blir ingen nye forsøk fra denne regjeringens side på å gjøre endringer i sykelønnsordningen?

– Sykelønnsordningen ligger fast, og regjeringen har ikke planer om å gjøre noe med den. Men vi har jo gjennom flere forsøk, med tettere oppfølging av de sykmeldte, sett gode resultater, ved at de kommer raskere tilbake igjen i jobb, sier Hauglie.

Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen, ekstern lenke) mellom regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet fra 2014 fastslår at «Regjeringen [ikke] vil [ ...] foreslå endringer i sykelønnsordningen i avtaleperioden, verken for arbeidstakere eller for arbeidsgivere, med mindre partene er enige om dette».

Avtalen gjelder ut 2018, og etter at LO anklaget Eriksson for avtalebrudd i 2014, er det lite trolig at regjeringen prøver seg på nye endringer i sykelønnsordningen før en ny avtale skal fremforhandles. Noe Hauglie altså også går langt i å bekrefte.

Nav: – Det virker å redusere sykepengesatsene

Men Nav mener det er svært uheldig hvis det går to år uten at endringer i sykelønnsordningen blir vurdert. IKT-systemene som var et hinder for å innføre endringene Arnstein Mykletuns ekspertutvalg foreslo i 2010, er nå i ferd med å komme på plass, og Nav ønsker tydelige signaler fra politikerne om hvordan den nye ordningen skal utformes.

Kunnskapsdirektør i Nav, Yngvar Åsholt, går i likhet med sin fylkesdirektør i Hordaland langt i å bekrefte at Nav ønsker seg kutt i sykepengeutbetalingene.

– Internasjonal forskning og erfaringer i andre land viser at ting som kan være virksomme for å få sykefraværet ned, er både å redusere kompensasjonen i sykepengene på ulike måter, og det at arbeidsgiver bærer en lengre del av sykepengene, og dermed motiveres enda mer til å holde folk i jobb. En kombinasjon av dette, kan være en mulig løsning for Norge, sier Åsholt.

Han påpeker at Nav ikke har kommet med en offisiell innstilling til hva de mener bør gjøres med sykelønnsordningen.

– Men hvis vi forutsetter at Nav ønsker lavere sykefravær, og vet at lavere sykepengesatser bidrar til det, er det vel ganske åpenbart at dere ønsker å redusere sykepengesatsene?

– I hvilken grad man skal sette ned kompensasjonen på sykepenger, er veldig politisk betent. Vi har ikke tatt stilling til hva våre råd vil være, men ut fra et kunnskapsmessig ståsted, vet vi at det å redusere satsene på sykepenger, og det å gi arbeidsgiver noe større ansvar for finansieringen, er ting som virker, sier Åsholt.

Anne Kverneland Bogsnes

POLITISK ANSVAR: – Vi kan jo aldri se bort fra at det er noen som utnytter systemet, sier Anne Kverneland Bogsnes, fylkesdirektør i Nav Hordaland.

Foto: Marthe Njåstad / NRK

Nav vil opprette utvalg og starte debatten nå

Nav jobber nå med å bygge nye, moderne IKT-systemer. I disse dager er det foreldrepengesystemet som utvikles. Arbeidet med sykepengesystemet vil startes i løpet av et par år, ifølge Åsholt.

Innen den tid ønsker Nav seg tydelige føringer fra politikerne, slik at de kan tilpasse systemet på best mulig måte. Dermed håper Nav både på offentlige debatter og utredninger om sykelønnsordningen lenge før IA-avtalen går ut, og helst så raskt som mulig.

– Vi ønsker fortløpende en debatt rundt hvordan man skal utforme et fremtidig regelverk rundt sykepenger. Det er behov for å starte diskusjonene på et tidlig nok tidspunkt til at man får en god debatt før vi skal i gang med å bygge IKT-systemet, sier Åsholt.

Han ber arbeidsminister Hauglie sette ned ett eller flere utvalg som kan begynne å se på endringer i sykelønnsordningen allerede nå.

– Det må igangsettes et felles arbeid, gjennom for eksempel et NOU-utvalg, et ekspertutvalg eller et partssammensatt utvalg. Det tar tid å skaffe faktagrunnlag og få frem ulike typer løsninger. Derfor er det fint om man kan komme i gang med den typen debatter så raskt som mulig, sier Åsholt.

Siste video

Programleiar: Tale Hauso
Panini-bølgen sprer seg over landet under VM.
Kvinner i klart undertall gatelangs i Bergen. Nå blir det endring.