Nav snur etter kritikk fra brannvesenet

Da Nav ikke lenger ville tilby komfyrvakt, tente brannvesenet på alle plugger. Nå vil Nav fortsette med tilbudet i to år til.

Brann på kjøkken

TOPPER STATISTIKKEN: Halvparten av alle branner og branntilløp i fjor startet på komfyren.

Foto: Bergen brannvesen

Det enkle hjelpemiddelet som kutter strømmen automatisk hvis man glemmer å slå av kokeplaten, kan redde hjem og liv.

Rundt 50 prosent av branner og branntilløp i Norge i fjor startet i komfyrer, ifølge tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Da Nav ville fjerne tilbudet om gratis komfyrvakt haglet kritikken.

Tilbud i to år til

Personer med behov for komfyrvakt har kunnet søke om å få dekket dette gjennom folketrygden. Tilbudet har vært spesielt rettet mot personer med varig nedsatt funksjonsevne, i hovedsak personer med demens og kognitive utfordringer.

Siden det er krav om komfyrvakt i nybygg mente Nav at behovet ikke var så stort lenger, men nå har Nav ombestemt seg.

– Vi har nå gjort en ny vurdering i saken og har besluttet å beholde komfyrvakt som et hjelpemiddel i første omgang i to år, sier seksjonssjef Jan Erik Grundtjernlien i NAV.

Grundtjernlien sier de ser at komfyrvakt er til stor nytte for brannsikkerheten, og vil ha dialog med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om dette.

Komfyrvakt

REDDER HJEM OG LIV: Det enkle hjelpemiddelet kutter strømmen automatisk hvis man glemmer å slå av kokeplaten.

Foto: Pål Tegnander / NRK

Klok avgjørelse

Da Nav ville kutte i tilbudet om komfyrvakt, reagerte Brannsjef Leif Linde.

– Det rammer eldre personer, folk med funksjonsnedsettelser, psykiske lidelser og rusmisbrukere. Disse gruppene har mest behov for komfyrvakt. Samtidig er det gjerne disse som ikke har mulighet til å prioritere å kjøpe dette selv, sa Linde til NRK da Nav ville fjerne tilbudet.

Linde mener det er en klok avgjørelse av Nav å snu i saken.

– De har nok sett at det var feil å ta dette tilbudet bort fra allerede risikoutsatte grupper, sier Linde.

Han er skeptisk til at Nav kun vil tilby hjelpemiddelet i to år til.

– Selv om det er en god start, tror jeg det vil ta langt flere år før alle har dette i hjemmene sine. Komfyrvakt er et viktig tilbud til blant annet eldre og mennesker med rusproblemer. Det blir oftere brann hos risikoutsatte grupper, enn folk ellers.

Brannsjef Leif Linde Bergen brannvesen

GOD START: Å fortsette tilbudet med komfyrvakt i to år til er en god start, men ikke nok, mener Leif Linde, brannsjef i Bergen.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Trenger trygghetstiltak

– Jeg håper dette vedtaket er gjort en gang for alle, og at ikke dette blir tatt opp igjen, sier gruppeleder for SV i bystyret i Bergen, Oddny Miljeteig.

Hun sier hun er glad for avgjørelsen, men også oppgitt over at Nav vurderte å ta bort tilbud.

– Dette er jo mennesker som trenger trygghetstiltak. Komfyrvakt er et enkelt og fantastisk tilbud. Vi må kunne gi hjelp som forhindrer at noe kan gå galt.