NRK Meny
Normal

Når kunden ikkje betalar, leverer Erling avfallet tilbake

Erling Pettersen har funne den perfekte metoden for å få betalt for jobben han gjer.

Erling Pettersen

ERLINGS METODE: – Litt gips, murbitar og ein gammal do er mellom det dei får denne gongen, seier Erling Pettersen.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Til dagleg er jobben til Erling Pettersen å henta avfall hjå privatpersonar som har bestilt tenestene hans.

Når NRK møter Pettersen er varebilen full av avfall, men i dag er planen å gjere det stikk motsette av det selskapet hans Rydd Bergen har slått seg opp på.

Vi får starte med 100 kilo, for å vise at vi meiner alvor.

Erling Pettersen

Den daglege leiaren går nemleg utradisjonelt til verks mot kundar som ikkje betalar.

– Det hjelper sjeldan å sende inkasso. Difor køyrer vi like godt bosset i retur, fortel Pettersen.

Boss Bergen sentrum

LEVERER AVFALLET TILBAKE: Slik blir resultatet når Erling Pettersen ikkje får betaling.

Foto: Rydd Bergen

– Dei fleste betalar til slutt, så dette er effektivt

Han parkerer firmabilen utanfor bustaden til ein av syndarane i Bergen sentrum, og set av eit stort lass med avfall.

– Litt gips, murbitar og ein gammal do er mellom det dei får denne gongen, seier Pettersen.

Renovasjonsfirmaet har på førehand åtvara kunden om at avfallet kjem i retur dersom han ikkje betalar.

– Her skulle vi eigentleg levert 700 kilo avfall. Men vi får starte med 100 kilo, for å vise at vi meiner alvor. Dei fleste betalar til slutt, så dette er ei effektiv ordning, seier Pettersen.

Inkassobransjen: – Haldningane er i endring

Han opplever stadig oftare at folk med god råd og full mogelegheit til å betale, ikkje gjer det, og at eit vanleg inkassovarsel ikkje er nok. Det er Pettersen langt frå åleine om.

– Det er ei endring i haldningane til slikt. Unge i dag skvett ikkje lenger om dei får eit inkassovarsel, fortel styreleiar Baard Bratsberg i Norske inkassobyråers forening.

Inkassobransjen krev inn 7,5 milliardar kroner i året. Ein tredjedel av krava kunne vore unngått, om folk hadde hatt betre kontroll på rekningane sine, seier Bratsberg.

– Det er mange som føler det er lettare å misleghalde betalinga til ei lita verksemd enn til ei stor. Samstundes er det for dei små og mellomstore det er heilt avgjerande å få betaling til rett tid, seier Bratsberg.

– Høyrest svært uvanleg ut

Forbrukarombodet fortel at praksisen til Rydd Bergen er svært uvanleg. Men kan på ståande fot ikkje ta stilling til om praksisen er lovleg eller ikkje.

– Dette er ein framgangsmåte som me aldri har tatt stilling til, og som høyrest svært uvanleg ut. Det eg kan seia er at det ifølgje marknadsføringslova er forbod mot å nytte urimelege vilkår overfor kunden, utan at eg vil ta stilling om det er snakk om det i dette tilfellet, seier Frode Elton Haug som er juridisk direktør i Forbrukarombodet.

I utgangspunktet rår forbrukarombodet bedriftene om å følgja vanleg praksis for betalingsinnkrevjing.

– Den vanlege framgangsmåten vil jo vera å senda purring og deretter gå til inkasso, seier Haug til NRK.

Erling Pettersen

EFFEKTIV METODE: – Dei fleste betalar til slutt, så dette er ei effektiv ordning, seier Erling Pettersen om å levere tilbake avfallet.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Siste video

13 lam rømde då bilen dei vart frakta med kolliderte. Dyretransporten fekk ein brå stopp og sauene stakk til skogs.
Slik ser det ut når 574 gensere med sitater fra Ibsens Peer Gynt går i tog.