MUSEET MÅ STOPPE OPPUSINGA:

Regjeringa løyver ikkje pengar i statsbudsjettet til vidare oppusing av Dei naturhistoriske samlingar ved Universitetet i Bergen. No må arbeidet stoppast.

Created by InfoDispatcher