Motortrøbbel for ferge

Ved Årsnes kai i Rosendal har MF «Vikingen» fått motorstans og det kommer mye røyk fra fartøyet. MF Hordaland er på stedet for bistand. Viking har slått litt mot land. Nødetatene er på vei, men ingen personer er i fare.

Laster Twitter-innhold