NRK Meny
Normal

Monikas mor får ikke oppreisning

Politidirektoratet tilkjenner ikke Kristina Sviglinskaja oppreisning på grunn av mangelfull etterforskning i Monika-saken.

Kristina Sviglinskaja
Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Dermed tar de innstillingen til politimesteren i Hordaland fra april til følge.

Samtidig beklager direktoratet igjen gangen i etterforskningen av saken og har forståelse for at den medførte store belastninger for Monikas pårørende.

– Må foreligge hjemmel

Politidirektoratet viser til at det må foreligge hjemmel for å tilkjenne oppreisning og oppgir at ansvaret gjelder for øverste myndighet, noe Hordaland politidistrikt ikke er.

Sviglinskaja kan heller ikke tilkjennes oppreisning på grunnlag av alminnelig ulovfestet skyldansvar siden Høyesterett har fastslått at krav om oppreisning må være forankret i lov, heter det videre i begrunnelsen.

– Et hull i systemet

– Sviglinskaja var kjent med at det er vanskelig å oppnå oppreisningserstatning fra staten for utvist grov uaktsomhet, sier morens bistandsadvokat, Stig Nilsen.

Han legger til at:

– POD sitt vedtak viser at det i realiteten er umulig å nå frem med krav om oppreisningserstatning overfor staten. Sviglinskaja har et håp om at Riksadvokaten vil ta stilling til kravet i sin klagebehandling, men forstår at hun er henvist til å søke om billighetserstatning via Statens sivilrettsforvaltning.

Nilsen sier at de vil vurdere og forfølge saken med sikte på en lovendring.

– Vedtaket viser at det er et hull i systemet og at det må en lovendring til for at skadelidte kan få oppreisning for grove feil begått hos staten. Vi mener at resultatet er urimelig og strider mot den alminnelige rettsoppfatning.

– Jeg vil derfor i det videre ta kontakt med justispolitikere for at de skal ta opp problemstillingen i Stortinget slik at andre skal slippe å oppleve det som Sviglinskaja har opplevd i denne saken, legger Nilsen til.

Konkluderte med selvdrap

Kristina Sviglinskajas datter, Monika (8), ble funnet død i 2011. Politiet konkluderte med selvdrap. I 2014 ble saken gjenopptatt, og en mann ble siktet for drap på jenta. Kristina Sviglinskaja sendte i februar 2015 krav om oppreisning for mangelfull etterforskning i saken. Hennes advokat viste til organansvaret og alminnelige ulovfestede regler om skyldansvar.