Normal

Mener Monika-saken viser behov for færre politidistrikt

Tidligere ordfører i hjemkommunen til Monika Sviglinskaja (8) mener saken bør tas med en ny politistruktur. – 27 politidistrikter kan ikke håndtere store og alvorlige saker som denne godt nok.

Ove Trellevik montasje Monika-saken

– DAGENS ORGANISERING IKKE GOD NOK: Ove Trellevik (innfelt) har allerede sagt at han har mistet tillit til politiet etter Monika-saken. Nå mener han den bør tas med i arbeidet med ny politistruktur. – 27 politidistrikter kan ikke håndtere store og alvorlige saker som denne godt nok.

Foto: Montasje (Remi Presttun/NRK) / NRK/NTB Scanpix

Det nytter lite med et politi som er raskt på pletten, dersom arbeidet på åstedet ikke holder mål.

Ove Trellevik, stortingrepresentant (H)

Ove Trellevik (H) var ordfører i Sund kommune da åtte år gamle Monika Sviglinskaja ble funnet død i sitt hjem, og politiet henla saken som selvmord.

Han mener Monika-saken viser at dagens organisering av politiet ikke er god nok, og mener den bør tas med i arbeidet med politireformen.

– Mye av debatten om politiets fremtid har dreid seg om responstid. Men det jeg har lært i denne saken er hvor viktig kompetansen er. VI må ta oss tid til å diskutere andre ting enn responstid, sier Trellevik, som i dag er stortingsrepresentant.

– Det nytter lite med et politi som er raskt på pletten, dersom arbeidet på åstedet og etterforskningen ikke holder mål, sier Trellevik.

– 27 distrikter for mye

Åtte år gammel jente funnet død

FUNNET DØD: Åtte år gamle Monika Sligvinskaja ble funnet død i denne boligen i november 2011. Tre år senere er saken tatt opp igjen, og en mann er siktet for drap.

Foto: Mathiesen, Tor Erik H. / NTB scanpix

Dødsfallet til åtteåringen i 2011 ble tatt opp igjen tidligere i år, etter å ha blitt henlagt i 2012. Det førte til at en 32 år gammel tidligere stefar ble pågrepet og siktet for drap i høst.

Saken har ført til massiv kritikk mot politiet, og en egen gransking er satt i gang fra Riksadvokaten. Politimesteren i Hordaland har allerede innrømmet at det ikke var riktig å legge bort saken, og har ønsket granskingen velkommen.

Trellevik har allerede uttalt at han har mistet tillit til politiet etter Monika-saken.

– Målsettingen med det nye nærpolitiet er at politiet skal være operativt, synlig og tilgjengelig, med kapasitet til å etterforske og påtale kriminelle handlinger. De må ha rett kompetanse, sier Trellevik.

27 politidistrikter er ikke den beste måte å gjøre det på, mener han.

– Det gir ikke de nødvendige forutsetninger for å utvikle spesialister til å håndtere større og alvorlige saker og hendelser godt nok. Det er store forskjeller på distriktene, og det gir et dårlig grunnlag for å bygge et felles kunnskapsgrunnlag, prosedyrer og metoder.

Vil evaluere Politidirektoratet

Monika-saken er et godt eksempel på dette, synes han.

– Det er avdekket svakheter i etterforskningen og saken er både henlagt for tidlig og på sviktende grunnlag. Det vi var vitne til i den saken, holder ikke, sier Trellevik.

– Jeg er ikke opptatt av antall politidistrikter, men å ha den rette kompetansen i distriktene, legger han til.

Den store politireformen, der blant annet tallet på distrikt skal avgjøres, lar vente på seg. Arbeidet er i en avsluttende fase, men kommer tidligst opp som en sak for Stortinget mot slutten av året.

Trellevik mener politireformen ikke bare må se på politiet, men også på politiets sentrale organ. Politidirektoratet.

– Etter min oppfatning bør også direktoratets rolle og handlekraft evaluerer i lys av Monika-saken i Sund, sier den tidligere Sund-ordføreren.

Anundsen måtte svare i Stortinget

Anders Anundsen

MÅTTE SVARE: - Det er satt i gang et omfattende arbeid for å utvikle et bedre og mer moderne politiet, svarer justisminister Anders Anundsen (Frp).

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Trellevik tok nylig Monika-saken opp i Stortinget, i et skriftlig spørsmål til justisminister Anders Anundsen (Frp). Han ville vite hva som blir gjort for at folks tillit til ledelsen i politiet blir opprettholdt etter all kritikken i

Fredag fikk han svar fra ministeren. Han går i liten grad inn på Monika-saken, men viser til det arbeidet som allerede er satt i gang med å endre politiet.

– Med bakgrunn i blant annet politianalysen og Gjørv-rapporten, er det satt i gang et omfattende arbeid for å utvikle et bedre og mer moderne politi. Et politi som jobber mer effektivt, som er rustet til å møte fremtidens kriminalitet og som skaper trygghet der folk flest bor og ferdes, svarer Anundsen.

I Monika-saken viser ministeren til Riksadvokatens arbeidsgruppe som skal se nærmere på Hordaland-politiet.

Justisdepartementet vil ikke utdype svaret ytterligere overfor NRK i dag, og viser til Anundsens skriftlige svar.

Ove Trellevik sier han er fornøyd med svaret fra ministeren, men at det også viser behov for endringer i politiet.

– Nå må vi bruke den varslede politireformen til å sikre oss rett i kompetanse i de distriktene vi skal ha.

Laster innhold, vennligst vent..