Mongstad evakuert etter lekkasje

  • Gransking etter Mongstad-lekkasje

    Petroleumstilsynet har onsdag valt å opna gransking av lekkasjen på oljeraffineriet til Statoil på Mongstad. – Basert på opplysingar me har fått så langt, har me vurdert at dette er ei hending som krev at me går djupare inn i saka, seier pressevakt Øyvind Midttun i Petroleumstilsynet.