Moglege kanselleringar

Norled opplyser at reisande må rekna med forseinkingar og kanskje kanselleringar i ferjesambandet Jektevik-Nordhuglo-Hodnanes. Årsaka er beredskapstur med ambulanse.