Mobiliserer innvandrere til valget

Altfor få innvandrere brukte stemmeretten sin ved forrige valg. Det vil KIM-utvalget gjøre noe med.

Dhayalan Velauthapillai.

VIL HA FLERE TIL Å STEMME: Dhayalan Velauthapillai er regionleder for KIM i Hordaland

Foto: Kristian Ervik / NRK

De siste fire årene har det vært en stor økning i antall innvandrere i Norge. Nå mobiliseres det for å få flere innvandrere til å bruke stemmeretten sin ved kommune- og fylkesvalget til høsten.

I dag, lørdag, arrangeres en konferanse i Bergen med nettopp dette formålet.

Les mer om konferansen HER.

Regionkonferansen "Alle stemmer" arrangeres av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndigheter (KIM) i samarbeid med blant andre Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Større oppslutning

Ved forrige kommune og fylkesvalg var det bare 41 prosent av alle stemmeberettigede innvandrere som brukte sin stemmerett.

- Miljøene som deltar på konferansen må spørre hverandre hvorfor enkelte har hatt god valgdeltakelse og andre dårlig.

Dhayalan Velauthapillai er regionleder for KIM i Hordaland, kontaktutvalget mellom innvandrere og myndigheter. Han tror at en større bevisstgjøring blant innvandrere og hvilke saker de er opptatt av, vil bidra til større oppslutning.

- Innvandrersaker må synliggjøres

Fram til høstens kommune- og fylkesvalg skal KIM arrangere seks konferanser rundt om i Norge.

Idag arrangeres den første konferansen i Bergen. Det er KIM sammen med IMDI, KIS (Kontaktutvalget mellom innvandrere og styresmakter i Hordaland) som står bak konferansene.

Dhayalan Velauthapillai mener at politiske saker innvandrere er opptatt av, må synliggjøres i langt større grad for å få opp valgdeltakelsen.

Stor økning innvandrere

Siden forrige valg i 2003 har det vært en stor økning i stemmeberettigede innvandrere både med og uten norsk statsborgerskap. 31 000 flere stemmeberettigede som er utenlandske statsborgere i Norge. Velauthapillai ser det som en stor utfordring.

- Mange av innvandrerne som har kommet de siste årene kommer fra land med krig og som ikke har tradisjoner med demokrati. Derfor må vi gjøre mye for å nå inn i disse miljøene, sier Velauthapillai.