Mobbeombudet fikk over 50 saker på bordet – ingen fra mobbeoffer

BERGEN (NRK): Antall henvendelser hos mobbeombudet øker og øker, men i 2017 kontaktet ikke et eneste mobbeoffer selv tjenesten. – Naturlig, mener mobbeombud.

Elise Øverby og Selma Tenold går begge i førsteklasse på Bergen katedralskole

– KANSKJE REDDE: Selma Tenold (t.v.) og Elise Øverby ved Bergen katedralskole tror frykt kan være grunnen til at mobbeoffer gruer seg for å si fra. – Kanskje de er redd for at noen skal si at de lyver eller gir feil fakta.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Mobbeombudet i Hordaland blir kontaktet om flere og flere mobbesaker ved skolene i Hordaland, viser ferske tall.

I 2016 behandlet mobbeombudet 37 saker. I fjor steg tallet til 55 saker. Bare i løpet av årets tre første måneder har det kommet inn 25 saker.

– Det er alt fra utestengelse til baksnakking og kanskje også vold. I noen tilfeller skjer det digitalt, sier mobbeombud Mari-Kristine Morberg.

Men selv om tallet på saker øker, sliter mobbeombudet med å få tak i de som faktisk blir mobbet.

Faktisk var det ikke et eneste mobbeoffer som selv tok kontakt med mobbeombudet i fjor.

– En lang vei

I hovedsak er det foreldre eller skolene som melder fra om elever som blir mobbet.

– Jeg ønsker å nå ut. Samtidig tenker jeg at det er ganske naturlig at få ofre tar kontakt, fordi det er vanskelig å fortelle om mobbing. Mange bruker lang tid, og de fleste unge forteller om hendelser til venner eller foreldre. Så det er en ganske lang vei til meg, sier Morberg.

Mobbeombud Mari-Kristine Morberg

GIR IKKE OPP: Mobbeombudet har ikke gitt opp å få kontakt med ungdommene selv. – Det er viktig for meg at de vet at jeg finnes. Når jeg er til stede på skolene, dukker det ofte opp saker. Ikke alltid der og da, men kanskje etter møtet eller dagen etter, sier Mari-Kristine Morberg.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Elise Øverby og Selma Tenold går begge i førsteklasse på Bergen katedralskole. De to venninnene kan godt forstå at elever har vanskelig for å selv si ifra om de blir mobbet.

– Skolen skal være et sted hvor man skal lære og være et sted der man kan føle seg trygg. Det er ikke lett å lære hvis man hele tiden føler seg krenket, sier Tenold.

En utfordring over hele landet

Ordningen med mobbeombud er i dag innført i Buskerud, Hordaland, Troms, Rogaland, Østfold og Vest-Agder. I tillegg har også Oslo kommune et mobbeombud.

Flere opplever de samme utfordringene som i Hordaland.

  • I Buskerud hadde mobbeombudet i fjor 523 saker. 84 av disse kom direkte fra elever.
  • I Oslo har mobbeombudet det siste året fått cirka 300 henvendelser, rundt 10 direkte fra elever.
  • I Rogaland har mobbeombudet fått inn cirka 30 saker i løpet av skoleåret 2017/2018. Én av disse kom direkte fra en elev.
  • I Troms har mobbeombudet fått inn 119 saker det siste året. Hoveddelen kommer fra barne- og ungdomsskolen, der det stort sett er foreldre som tar kontakt. Mobbeombudet samarbeider med elev- og lærlingombudet om videregående skole, og har til sammen fått inn 72 henvendelser derfra. Rundt halvparten av disse kommer direkte fra elevene.

Mobbeombudene i Hordaland og Rogaland har ansvar for videregående skoler, mens mobbeombudene i Oslo, Buskerud og Troms i tillegg har ansvar for barne- og ungdomsskolene.

Bodil J. Houg

LANDETS FØRSTE: Bodil J. Houg ble landets første mobbeombud, da Buskerud innførte ordningen i 2012. Hun forteller om en stor økning i tallet på saker, fra 91 i 2013 til 523 saker i 2017. – Jeg har mobbeoffer som tar direkte kontakt, men de fleste gjør ikke det.

Foto: Buskerud fylkeskommune

– De elevene som selv tar kontakt er ofte større elever. Men foreldre er gode representanter for barna sine, og jeg har tillit til at de forvalter den oppgaven godt, sier mobbeombud Bodil J. Houg i Buskerud.

– Vekk fra mørketallene

Leder i elevorganisasjonen i Hordaland, Sanne Torsvik, mener økningen i saker til ombudet viser at det var riktig å etablere et eget mobbeombud.

– Vi ser på det som en bra ting fordi det er flere som kommer bort fra mørketallene som vi ikke vet noe om. Det betyr også at vi kan gripe inn i flere saker, sier Torsvik.

Leder i elevorganisasjonen i Hordaland, Sanne Torsvik.

– Ideelt skulle det kommet fra elevene selv, men det er veldig forståelig at det kan være vanskelig å si ifra når man står i den situasjonen, sier leder i elevorganisasjonen i Hordaland, Sanne Torsvik.

Foto: Sølve Rydland / NRK

– Si ifra! Hvis man har noen gode venner, så stol på at de kommer til å hjelpe deg med å gjøre noe med det, oppfordrer Tenold og Øverby ved Bergen katedralskole.