Mener Statens vegvesen ødelegger sund med vernede vikinggraver

TYSNES (NRK): I en rapport sa Statens vegvesen at bro var farlig for kulturminner. Hovedrapporten sa noe annet, og nå vil de bygge broen. Lokalforening tar opp kampen.

Jan C. Rivenæs (t.v.) og Rolf Th. Waage.

BRO: Jan Rivenæs (t.v.) og Rolf Waage på dagens lille bro over Bårdsundet. Nå går hovedveien mellom Bergen og Stavanger i ferge fra Stord til Os, men ny fergefri vei skal få hovedveien til å gå over Bårdsundet.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

På den smale broen mellom Tysnesøy og Reksteren i Sunnhordland passerer det en og annen bil. Broen ruver 17 meter over Bårdsundet.

Litt vestover i sundet vil Statens vegvesen bygge en 450 meter lang motorveibro med fire felt, som en del av fergefri kyststamvei E39. De kalkulerer med 5000 biler i døgnet.

– Hvis én bil passerer i 40 kilometer i timen her, hører man det over hele Bårdsundet. Tenk om det skulle gå 5000 biler i døgnet på firefelts motorvei her. Hele området blir ødelagt som fritidsområde, sier Jan Rivenæs.

Han er en av flere hytteeiere som har gått sammen med båtfolk og fastboende i gruppen Bevar Bårdsundet. De vil stoppe broen, og i stedet legge veien i tunnel. Gruppen mener at Vegvesenet bør ta seg råd til å ta vare på naturen i området.

– Hvis de mener at samfunnet skal tjene elleve milliarder på dette, så har de råd til å verne natur og friluftsområde, sier Rivenæs.

Planene i uttaleslsen til Bevar Bårdsundet

HØRINGSUTTALE: Bevar Bårdsundet presenterte sitt forslag i en høringsuttale til Statens vegvesen. Til venstre er Vegvesenets plan om bro, med kommentarer fra aksjonsgruppen.

Foto: Bevar Bårdsundet

Redder vikinggraver og friluftsområde for 770 mill.

Rundt Bårdsundet ligger elleve fredede vikinggraver, som Vegvesenet i en delrapport mente har stor nasjonal verdi.

Området har natur som Vegvesenet mener er svært sårbar for visuelle inngrep. Det er et yndet friluftsområde, og hjem for sårbare eller truede dyre- og plantearter.

Derfor har Bevar Bårdsundet gått for to alternativer til Vegvesenets broforslag:

  • En 2,2 kilometer lang senketunnel, prissatt til 1,6 milliarder kroner. Denne vil verne mot støy i friluft og befare kulturminner uten motorveilyd. Prisen er 830 millioner kroner høyere enn Statens vegvesens foretrukne bjelkebro, som har en estimert kostnad på 770 millioner kroner.
  • En 6,6 kilometer lang tunnel under grunnfjellet i Bårdsundet til 1,88 milliarder kroner. Med den lange versjonen vil man i tillegg kunne unngå regnskog på søndre del av Reksteren, mener gruppen. Denne tunnelen er 1,11 milliarder dyrere enn Vegvesenets foretrukne bro.

Vegvesenet har også valgt en bjelkebro over Bårdsundet, i stedet for en dyrere skråstagsbro som konsulentselskapet Norconsult anbefalte.

Toner ned negative konsekvenser

I delrapporten som betegnet vikinggravene som nasjonalt verdifulle, mente Vegvesenet at en bro ville ha særs negative konsekvenser. Hovedrapporten slår fast at tunnelløsning er for dyrt:

Senketunnel som avbøtande tiltak i Bårdsundet vil vere knapt 1 mrd. kr dyrare enn ei enkel bru over sundet. Etter Statens vegvesen si vurdering står ikkje nytten av tiltaket i rimeleg forhold til kostnadene, og tunnelen inngår difor ikkje i vår anbefalte løysing.

Vegvesenets hovedrapport om senketunnelen

Det reagerer Bevar Bårdsundet sterkt på.

– De konkluderer med at den har så liten betydning at de ikke kan bruke penger på det, sier Rolf Waage, som også er i gruppen.

Planlagt bro over Bårdsundet, sett mot vest

PLANLAGT: Dette er den planlagte broen over Bårdsundet, sett mot vest.

Foto: Statens vegvesen

Det kjenner ikke Signe Eikenes seg igjen i. Hun er prosjektleder for Hordfast i Statens vegvesen.

– Når du ser på Bårdsundet separat, har de en høyere vekting, men det er et nasjonalt tiltak. De mindre nasjonale tingene forsvinner i den store sammenhengen. Det er ikke fordreining av fakta, men slik det blir, sier hun.

Samtidig sier hun at de vil legge til rette for støytiltak for broen.

Signe Eikenes, prosjektleiar i Hordfast, Statens Vegvesen

PROSJEKTLEDER: Signe Eikenes er prosjektleder for fergefri E39 hos Statens vegvesen.

Foto: Leif Rune Løland/NRK

Det har ikke Bevar Bårdsundet tro på. De mener Vegvesenet underdriver fordelene med senketunnelen fremfor broen.

– Vegvesenet er svært uærlige. De fremlegger ting på en helt skjev måte kun for å spare kostnader fordi de har så fryktelig lyst til å bygge denne broen over Bjørnefjorden. Og da skal alt spares på, hevder Waage.

Søk i valresultata

valg-dekorasjon