Mener staten må punge ut for miljøferger

Stortinget tvinger fylkeskommunene til å skrote dieselfergene, men vil ikke ta kostnaden. – Det er kritisk med en bedre tilskuddsordning, sier samferdselsdirektør.

Ampere

MILJØSUKSESS: «Ampere», som trafikkerer Lavik-Oppedal på E39 i Sogn og Fjordane, er verdens første elektriske bil- og passasjerferge.

Foto: Norled

Energi- og miljøkomiteen har vedtatt at alle fylkeskommunale ferger fremover skal benytte lav- eller nullutslippsteknologi.

Det følger ikke ekstra penger med innstillingen. Fylkeskommunene kan søke om støtte fra Enova og NOx-fondet, men flere mener dette er ikke er tilstrekkelig for å få til en miljøvennlig omlegging av hele flåten.

Ap og Sp krever rask etablering av en tilskuddsordning for fylkeskommunene, slik at de får dekket merkostnadene ved å velge miljøvennlige ferger foran de tradisjonelle.

– Dette er en svak innstilling. Hvis du spør en fylkeskommune om de går i gang med bestilling av nullutslippsferger etter dette, er jeg sikker på at svaret blir «nei, vi venter på hva regjeringen sier». Dette vedtaket kan få effekt på sikt, men jeg er redd det ikke går raskt nok, sier Terje Aasland, nestleder i energi- og miljøkomiteen (Ap).

Terje Lien Aasland

MOTIVASJON: – Vi vil gi fylkeskommunene økonomisk motivasjon til å bestille nye nullutslippsferger, sier Terje Aasland (Ap).

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

– Statsstøtten ikke tilpasset anbudsprosessen

Og Aasland virker å ha rett i sine antakelser om fylkeskommunenes holdning. I fergefylkene Hordaland og Sogn og Fjordane er man lite imponerte.

– De økonomiske rammene for anbudene er utfordrende, og de statlige støtteordningene er ikke tilpasset anbudsprosessen, slik de er nå, sier Håkon Rasmussen, fylkesdirektør for samferdsel i Hordaland.

Han jobber nå med å forberede fergeanbudene som skal gjelde fra 2020, og sier at en bedre tilskuddsordning er helt sentralt for at de skal ha mulighet til å satse mer miljøvennlig fra da av.

– Det er kritisk at disse ordningene tilpasses raskt, slik at en kan få så miljøvennlige løsninger som mulig i den anbudsperioden. Neste mulighet blir om rundt ti år, påpeker Rasmussen.

I Sogn og Fjordane er Fjord1 nylig tildelt nye kontrakter på alle sambandene. Samferdselsdirektør Velaug Veum sier teknologiutviklingen vil være avgjørende for satsingen på lav- og nullutslippsferger ved neste anbudsrunde i 2026.

– Dessuten vil det selvsagt være et spørsmål om kostnader, sier Veum.

Velaug Veum

KOSTNADSSPØRSMÅL: Politikerne i Sogn og Fjordane har akseptert en merkostnad på tre prosent for å få en mer miljøvennlig ferge mellom Daløy og Haldorsneset i Solund fra 2019. Samferdselsdirektør Velaug Mo Veum sier kostnader vil stå sentralt ved lignende satsinger fremover.

Foto: Arne Stubhaug / NRK

– Forplikter oss til å ta regningen

Aasland i energi- og miljøkomiteen mener en raskt etablert tilskuddsordning også er viktig for verftsindustrien.

– De er i en anstrengende situasjon, og vi er utålmodige etter å utnytte den ledige produksjonskapasiteten. Går det flere år, vil mange søke seg bort fra næringen, og vi mister momentum og kompetanse som gjør oss i stand til å konkurrere internasjonalt, tror Aasland.

I sitt alternative statsbudsjett har Ap satt av en relativt beskjeden sum på 50 millioner til tilskuddsordningen.

– For 2016 mener vi at vi står oss godt med den summen. Men vi forplikter oss også til å ta merkostnadene når de store regningene for bygging kommer i 2017-18, sier Aasland.

Saken behandles av Stortinget 1. desember.

BAKGRUNN: Nå skal Norges fergeflåte bli miljøvennlig