– Dropper luftmåling for å slippe køprising

Endre Tvinnereim i Byluftlisten krever flere målepunkter for luftkvalitet i Bergen. – Det er helt åpenbart at folk kan utsettes for svært dårlig luftkvalitet uten å vite om det. Men jeg tror ikke byrådet har lyst til å finne ut av det, sier han.

Danmarksplass

STYGGE TALL: Luftmålingene på Danmarks plass har de siste vintrene gitt resultater som tyder på helseskadelig luftkvalitet. Nå vil Endre Tvinnereim i Byluftlisten ha flere målepunkter. – Det er helt åpenbart at folk som bor andre steder kan utsettes for svært dårlig luftkvalitet i perioder uten å vite om det, sier han.

Foto: Jørgen Eide

Frøy Gudbrandsen og Endre Tvinnereim i Byluftslisten

VISER TIL GRUNNLOVEN: Endre Tvinnereim mener Bergen kommune bryter Grunnlovens intensjoner ved ikke å måle svevestøv flere steder i kommunen.

Foto: Kristine Askvik / NRK

Med en vinter som så langt har vært mer fuktig og mild enn kald og tørr, har advarslene om dårlig luftkvalitet i Bergen avtatt i forhold til tidligere vintre. Men det betyr ikke at kommunen kan puste ut og slå seg til ro med måleresultatene, mener Endre Tvinnereim, gruppeleder for Byluftlisten i Bergen.

I kommende helsekomitemøte ber han om at det innføres flere målepunkter i kommunen. Og Tvinnereim er ikke snauere enn at han viser til Grunnloven.

Paragraf 110b fastslår at innbyggerne i Norge er «berettigede til Kundskab om Naturmilieuets Tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte Indgreb i Naturen», noe Tvinnereim mener kommunen forsømmer, fordi de ikke henter inn nok kunnskap om luftforurensingen som de siste årene har vært et økende problem i Bergen.

– I dag har en kun svevestøvsmålinger fra to punkter i kommunen, ved rådhuset og på Danmarks plass. Resten av kommunen har en ikke nok kunnskap om. Når Bergen kommune samler inn så lite informasjon om luftforurensing, er det grunn til å tro at kommunen mangler grunnlag for å garantere for at befolkningen ikke blir utsatt for helsefare, sier Tvinnereim.

– Kan være utsatt uten å vite om det

Nå spør han helsebyråd Hilde Onarheim (H) om hvordan Bergen kommune kan garantere for at befolkningen ikke blir utsatt for helseskadelige nivåer av svevestøv eller høye timesverdier når kommunen kun har to målepunkter.

Bergen forurensing luftkvalitet

FORURENSING: «Giftlokk» har blitt et begrep i Bergen de siste årene.

Foto: Pål Bentdal

Det var Bergensavisen som først omtalte saken. Til avisen påpeker Onarheim at kommunen har 30 målepunkter i Bergen sentrum og i bydelene som måler gjennomsnittlig NO2-innhold, og at månedlige resultater fra disse gir nyttig kunnskap om belastningen befolkningen i Bergen utsettes for.

– Men de måler ikke svevstøv, og det som er kommet av nyere forskning viser jo at det er det som er forbundet med størst risiko. I Bergen er det jo dessuten slik at vi har perioder med veldig dårlig luftkvalitet, før det kan regne og være god luft de neste tre ukene. Dermed slår det ikke nevneverdig ut på gjennomsnittsmålingene. Det er helt åpenbart at folk som bor andre steder enn ved rådhuset og Danmarks plass kan utsettes for svært dårlig luftkvalitet i perioder uten å vite om det, mener Tvinnereim.

– Virker ikke som om det er viktig

De to svevestøvmålerne oppfyller kravene i forurensingsloven, men Tvinnereim viser til at byer som Trondeim og Oslo har valgt å sette opp henholdsvis fire og elleve målere.

I Bergen virker det ikke som om det er viktig for byrådet.

Endre Tvinnereim, Byluftlisten

– I de byene har man lyst til å vite mer, men i Bergen virker det ikke som om det er viktig for byrådet. Jeg synes det er defensivt å ikke sette opp flere målere, og mener det er på tide at denne forskriften tolkes på ny i lys av Grunnloven, sier Tvinnereim.

– Bergen har i dag mange områder som ikke blir målt, fordi man ikke er pålagt å ha flere enn to målere i hver kommune, sier han.

Kostnadene til de nye målerne, som ifølge Tvinnereim koster rundt 600.000 kroner per stykk, mener han kan tas delvis over Bergensprogrammet.

Tror motstand mot køprising spiller inn

– Økonomi er ingen grunn til å ikke gjøre dette. Jeg tror man rett og slett ikke ønsker å måle flere steder. I dag kan byrådet kalle det et «Danmarks plass-problem», men hvis det viser seg at det er luftforurensing andre steder, blir det større press på dem, sier Tvinnereim.

Han tror altså det er politiske grunner til at det ikke måles svevestøvnivåer flere steder i Bergen.

– De har jo programfestet at det ikke skal innføres tidsdifferensierte bompenger. Derfor tror jeg ikke byrådet har særlig lyst til å finne ut av dette. Man har av ideologiske årsaker ikke lyst til å innføre ting som virker, mener Tvinnereim.

– Oppfyller absolutt Grunnloven

Hilde Onarheim

KAN IKKE GARANTERE: Byråd Hilde Onarheim (H) kan ikke garantere at folk i Bergen ikke puster inn helseskadelig luft uten å vite det, men vil ikke sette opp flere målere.

Foto: Sølve Rydland / NRK

– Tvinnereim ønsker en omkamp på budsjettet, men svaret vårt er at vi følger lovens krav og mener vi har et kvalitetsmessig godt grunnlag for å overvåke luftkvaliteten, sier helsebyråd Hilde Onarheim.

Hun viser til at Bergen har de to målerne de er pålagt å ha ut i fra befolkningsmengde, og at man i tillegg har fire målepunkter som måler svevestøv ved overskridelse av grenseverdiene, mot de tre som er lovpålagt.

– Dessuten får vi månedlige oppdateringer fra 30 passivmålere i hele kommunen. Jeg forstår at Tvinnereim ønsker at man skal kunne få informasjon hver dag om svevestøvet, men fagrådene jeg får sier at det er de langsiktige tiltakene som er viktigst, sier hun.

– Tvinnereim mener dere ikke ønsker mer informasjon om forurensingen fordi dere vil slippe å innføre køprising?

– Det får være hans påstand. Han vet inderlig godt at byrådet ikke ønsker køprising - vi har jo nylig økt bompengene i stedet. Tvinnereim ønsker å bedre byluften, og ære være ham for det, det gjør vi også, men i denne saken klarer han ikke å godta at vi har en annen politikk enn han ønsker, mener Onarheim.

– Mener du dere oppfyller intensjonene i Grunnloven?

– Ja, absolutt. Vi har blant annet veldig informative nettsider der innbyggerne kan gå inn og få informasjon om luftforurensing, og også sjekke sin egen bydel, sier Onarheim.

Kan ikke garantere for luftkvaliteten

Hun sier at kostnadene ved å føre opp målestasjoner over hele kommunen ville blitt et budsjettspørsmål uansett om deler av dem kunne blitt tatt over Bergensprogrammet.

Vi ønsker heller å handle ved å gjøre tiltak som reduserer utslippene.

Helsebyråd Hilde Onarheim (H) i Bergen

– Jeg vet ikke hvor mye det ville kostet, men det er ikke lite. Vi kan prioritere økte ressurser på målestasjoner, men det er jo ikke sikkert det er det som har den beste effekten. Vi ønsker heller å handle ved å gjøre tiltak som reduserer utslippene, sier byråden.

– Er du trygg på at det ikke finnes innbyggere i Bergen kommune som puster inn helseskadelig luft uten å vite om det?

– Det er veldig vanskelig å svare på. Jeg kan ikke garantere det, men vi gjør det vi kan for å opplyse og forebygge. Så må vi også appellere til hver enkelt om å ta sitt ansvar, gjennom å redusere piggdekkbruk, ikke kjøpe dieselbiler, bruke kollektivtransport og redusere oljefyring. Vi må selv være mer bevisste, og ikke bare basere oss på at andre skal rydde opp. Selv om kommunen selvsagt skal ta ansvar for de langsiktige tiltakene, avslutter Onarheim.