Mener alarmerende FN-rapport bør stoppe norgeshistoriens største veiprosjekt

Advarslene fra FNs naturpanel om tap av artsmangfold bør føre til at Hordfast på E39 skrotes, mener SV. – Fullstendig uaktuelt, svarer regjeringen.

Hordfast med bru over Bjørnafjorden E39 Hordaland 2019

MILLIARDPROSJEKT: Hordfast mellom Os, Stord og Tysnes, her illustrert ved den planlagte broen over Bjørnafjorden.

Foto: Illustrasjon Statens vegvesen / Vianova/Baezeni

I en tidligere versjon av denne saken siterte vi biolog Kirstin Flynn Steinsvåg i konsulentselskapet Miljøfaglig Utredning på at hun mente hele Hordfast må stoppes. Det var feil sitert. NRK Hordaland beklager det. Det rette er at biologen sa at en motorveg over Reksteren vil true naturverdiene. Og at Norge har et stort internasjonalt ansvar for å ta vare på disse.

I begynnelsen av mai la FN sitt naturpanel frem sammendraget av en dyster rapport de publiserer senere i år: Én million av dyreartene og plantene på jorden er truet av utrydding.

Tapet av artsmangfold er nå minst ti ganger større enn gjennomsnittstapet har vært de siste 10 millioner årene, og i Norge er hovedårsaken endret arealbruk.

Samtidig jobbes det videre med planleggingen av fergefri E39 på Vestlandet, norgeshistoriens største og dyreste veiprosjekt.

Gul pærelav

GUL PÆRELAV: Dette bildet er tatt på Reksteren. Gul pærelav er blant de verdifulle artene i det planlagte E39-området.

Foto: Kirstin Maria Flynn

Motorvei gjennom norsk regnskog

30-40-milliardersdelen Hordfast, mellom Os, Tysnes og Stord, er ønsket på grunn av behovet for bedre infrastruktur og utvidet bo- og arbeidsmarked mellom Bergen og Stavanger.

Men veien er omstridt blant annet på grunn av klima- og miljøkonsekvensene.

Hordfast er nemlig planlagt som en firefelts motorvei gjennom et av verdens viktigste områder for temperert regnskog med sjeldne lav-arter.

Regnskogen ligger på øyen Reksteren i Tysnes kommune.

Biolog Kirstin Flynn Steinsvåg i konsulentselskapet Miljøfaglig Utredning sier regnskogen er svært viktig internasjonalt.

– Vi har en veldig viktig del av det som finnes av denne skogtypen i verden. I fremtiden kan vi også finne ut at en art kan ha en økonomisk verdi for oss, for eksempel i medisinforskning, sier Steinsvåg.

Endeforankret flytebro Hordfast

FIREFELTS MOTORVEI: Hordfast er planlagt som en motorvei gjennom et av verdens viktigste områder for temperert regnskog med sjeldne lav-arter.

Foto: Statens vegvesen

SV vil stoppe prosjektet

Motorveitraseen er planlagt gjennom eller like ved mange av de små regnskoglommene på Reksteren. Det kan endre det lokale klimaet drastisk, ikke bare der veien går, ifølge ekspertene.

Det er ulike meninger om hvorvidt det finnes avbøtende tiltak for å gjøre inngrepet akseptabelt ut fra miljøhensyn.

Marthe Hammer i Vestland SV mener konklusjonen av FN-rapporten må bli nei til Hordfast.

– Vi kan ikke bygge en vei vi vet vil ødelegge hele dette verdifulle området. Det er vårt ansvar å ta vare på det i en internasjonal sammenheng, sier Hammer.

Tysnes-ordførar Kåre Martin Kleppe (H)

VIL IKKE STOPPE PROSJEKTET: Tysnesordfører Kåre Martin Kleppe (H), avviser at advarslene fra FN sitt naturpanel bør stoppe planene om firefelts motorvei gjennom regnskogen på Reksteren.

Foto: Stine Mari Velsvik / NRK

– Her er det ikke enten/eller

Statssekretær Tommy Skjervold (Frp) i Samferdselsdepartementet sier det er fullstendig uaktuelt for regjeringen å skrinlegge Hordfast.

– Det er et prosjekt som sikrer bo- og arbeidsmiljø på Vestlandet, og et viktig samferdselsprosjekt.

Vegvesenets planleggere henviser til departementet i saken, og Skjervold sier hensynet til plante- og dyreliv skal vurderes i planarbeidet.

– Prosjektet skal bygges med minst mulig negative effekter, sier Skjervold.

Tysnes-ordfører Kåre Martin Kleppe (H) mener det er mulig å tilpasse traseen slik at veien kan bygges samtidig som man ivaretar miljøet.

– For eksempel kan man gjøre endringer på traséen for å hindre ødeleggelse av viktig natur. Her er det ikke enten/eller. Dette skal la seg kombinere, mener Kleppe.