Meldingar om brann var bål

Brannvesenet rykka ut til Øvstunåsen i Bergen etter meldingar om røyk og brann i terrenget. Etter søk i området fann brannvesenet eit stort bål som var synleg på lang avstand. Dei har kontroll på staden.