NRK Meny

MEIR TIL FLAUM-OG SKREDSIKRING:

Regjeringa foreslår å løyve 255 millionar kroner til tiltak for å førebyggje og handtere flaum- og skredrisiko i fylket, i dette vil om lag 169 millionar kroner gå til sikringstiltak mot flaum og skred. Sikringstiltak i Hordaland vil bli prioritert i 2015, med oppstart av prosjekt i Granvin.