NRK Meny
Normal

– Norske tunnelar er trygge

Statsminister Jens Stoltenberg forstår at folk er uroa, men meiner at norske tunnelar er trygge å ferdast i. Etter den dramatiske brannen i Gudvangatunnelen måndag, utelukkar ikkje statsministeren at det kjem strakstiltak i norske tunnelar.

Stoltenberg og Gudvangatunnelen

VIL RUSTE OPP: - Problemet er at om det først skjer ei ulukke i ein tunnel, så kan konsekvensane bli så mykje meir alvorleg. Derfor er det viktig at vi gjennomfører opprusting, seier statsminister Jens Stoltenberg. Til venstre brannen i Gudvangatunnelen måndag.

Foto: Monika Blikås/Fredrik Varkjell, NTB scanpix / Montasje

– Eg køyrer mykje tunnel, og eg forstår uroa til folk. Men norske tunnelar er trygge, seier statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

Måndag denne veka tok eit vogntog til å brenna inne i Gudvangatunnelen på E16 mellom Vinje og Flåm. Over 70 personar vart evakuerte og sendt til sjukehus, fleire av dei med alvorlege røykskadar.

Føraren av vogntoget er sikta for å ha ført eit køyretøy han visste ikkje var i forsvarleg stand.

Brannsjef Arvid Gilje i Aurland kommune uttalte etter den dramatiske redningsaksjonen at det berre var flaks at ikkje liv gjekk tapt.

– Alvorlege konsekvensar

Statsministeren meiner likevel at norske tunnelar er trygge å ferdast i.

– Ifølgje Statens vegvesen har ingen omkomme av røykutvikling i tunnelar, dei har omkomme som følgje av vanlege trafikkulukker. Risikoen for at det skjer ei ulukke inne i ein tunnel er faktisk litt mindre enn utanfor, seier Stoltenberg før han legg til:

– Men problemet er at om det først skjer ei ulukke i ein tunnel, så kan konsekvensane bli så mykje meir alvorleg. Derfor er det viktig at vi gjennomfører opprusting, noko som er i gong.

– Sett av 10 milliardar kroner

Stoltenberg peikar på dei nye EU-krava som nye tunnelar vert bygde etter. Innan 2019 må også fleire gamle tunnelar i Noreg innfri dei strenge krava til EU.

– I Nasjonal transportplan ligg det inne 10 milliardar kroner til opprusting av vegar, der mykje av det skal gå til tunnel. Vi har seks år på oss til å rusta opp dei gamle tunnelane, forklarar Stoltenberg.

– Er det realistisk å få til?

– Vi skal gjere det beste vi kan, og det er eit samla Storting som står bak. Og då må det vere mogleg å få til, svarar Stoltenberg og seier han forstår at folk er utolmodige.

Vil betra tryggleiken

Mange har etterspurt strakstiltak i Gudvangatunnelen etter ulukka måndag. Stoltenberg vil ikkje seia om tunnelen blir prioritert før andre tunnelar.

– Havarikommisjonen skal gå gjennom ulukka og sjå om det trengst tiltak, svarar Stoltenberg og syner igjen til dei nye EU-krava.

– Nye tunnelar blir bygd etter den, og gamle tunnelar rustast opp i prioritert rekkjefølge. Der har Vegvesenet laga ein handlingsplan over kva tunnelar som er viktigast.

– Om du held fram som statsminister etter valet i haust, lovar du strakstiltak for vegane og tunnelane i Hordaland?

– Då skal det komme tiltak med ein gong som betrar tryggleiken ved vegane i Hordaland, også tunnelane, svarar Stoltenberg.

Rosar redningsmannskapa

Statsministeren fortel at han tidleg fekk beskjed om ulukka i Gudvangatunnelen.

– Det første som gjekk gjennom hovudet mitt var bekymring og redsel for at nokon kunne miste livet.

Statsministeren rosar innsatsen frå brann- og redningsmannskap, som var raskt på plass då branndramaet i den over 11 kilometer lange tunnelen byrja.

– Dei gjorde ein fantastisk innsats, og dei har redda liv, rosar Stoltenberg.

Siste video

Tusenvis av nye målinger fra privatpersoner gjør Yrs værvarsel bedre.
Unike bilete av den første villreinen som vart funne med skrantesjuke (CWD) i Nordfjella.
Programleder: Mariann Reikerås