Medietilsynet sjekker ikke nærradioer

Medietilsynet har sluttet å sjekke om nærradioene holder løftene sine. Kommersielle radioer lovet mer lokale nyheter og musikk for å få konsesjoner i 2010.

Radiostudio S8 i NRK Rogaland

BLIR IKKE SJEKKET: De to siste årene har ikke Medietilsynet gjennomført formelle tilsyn med kommersielle radioer.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

Vilkåret er at radioene må sende minst 30 minutter med lokale nyheter hver dag, og i tillegg mange timer med lokale reportasjer, lokal musikk og lokale gjester.

Konsesjonene gjelder for årene 2010 til 2016. Det første året startet medietilsynet 17 tilsynssaker. To år senere var tallet sunket til to. De siste to årene har det ikke vært utført noen formelle tilsyn med radioene.

– Mener myndighetene har sviktet

Det var har kamp om konsesjonene mange steder i Norge, og mange radioer som var bygget opp over mange år tapte konsesjonen.

Vigleik Brekke

– ET PROBLEM FOR LYTTERNE: Styremedlem Vigleik Brekke i Kystradioen mener også de manglende kontrollene er urettferdig overfor radioer som mistet konsesjonen.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Blant dem var Kystradioen, en kristen lokalradio for Bergen og Hordaland. For dem ble 1. januar 2010 et tidsskille. Etter at de mistet konsesjonen måtte stab og sendetid reduseres. Programmene hadde i mange år rommet både lokalnytt, forkynnelse, reportasjer, musikkprogram, gjester og konkurranser.

– Myndighetene har sviktet, sier Vigleik Brekke. Før var han redaktør i Kystradioen. I dag er han styremedlem i radioen.

I dag sender radioen på nett og DAB+ med P7 Kristen Riksradio som eier. Fokuset på lokale nyheter er erstattet med sendinger med større grad av forkynnelse.

– Det er først og fremst et problem for lytterne at Medietilsynet har sviktet. Nå har de ingen garanti for at det blir produsert nok lokalt innhold. Dessuten er de manglende kontrollene urettferdig overfor de radioene som mistet konsesjonene sine for seks år siden, sier Vigleik Brekke.

Medietilsynet har tillit til bransjen

Gudbrand Guthus

MEDIETILSYNET IKKE BEKYMRET: Konsesjonsdirektør Gudbrand Guthus mener man har andre måter å kontrollere bransjen på enn gjennom kontroller.

Foto: Medietilsynet/Sverre Jarild

– På tross av manglende kontroller mener jeg vi ikke har sviktet, sier konsesjonsdirektør i Medietilsynet, Gudbrand Guthus.

– Formelle kontroller er jo bare en liten del av det hele. Mye av det vi gjør er å drive dialog med radioene og veilede dem. Dette er jo en ansvarlig bransje så vi har tillit til at de sender det de skal når det gjelder innhold.

Styremedlem Vigleik Brekke i Kystradioen er ikke beroliget:

– Dette synes jeg ikke er noe akseptabelt svar. Vi vet jo fra dagliglivet at hvis kontrollene stopper opp så kan det fort få negative konsekvenser.

Kystradioen

KYSTRADIOEN i 2008: Vigleik Brekke og en av medarbeiderne fra den gang Kystradioen fortsatt hadde konsesjon.

Foto: NRK