NRK Meny
Normal

Meddommere skal få bedre opplæring

Meddommere kan ha mye å si for utfallet i rettssaker, men mange av dem har aldri satt sine bein i en rettssal før. En rekke nye tiltak skal gjøre dem tryggere i rollen.

Thorbjørn Kaland

OPPLÆRING: Thorbjørn Kaland har vært meddommer og jurymedlem i Bergen i mange år. Nå har han vært med på å lage en kortfilm som skal gjøre meddommerne tryggere i rollen.

Foto: Siri Løken

– De letteste sakene er når vi har bevis. Mangler dét, må vi gjøre et skjønn og en vurdering. Det er alltid vanskelig, sier Thorbjørn Kaland.

Han jobber i oljebransjen som geolog, men har også vært meddommer og jurymedlem i Bergen i en årrekke. En oppgave han ofte opplever som utfordrende.

– De vanskeligste sakene er overgrepssaker der det er påstand mot påstand, og man mangler fysiske bevis. Da er det vanskelig å sitte i retten og vurdere rett og galt. Om det faktisk har skjedd, eller ikke.

– Har aldri vært i en rettssal

Fra nyttår utnevnes 50.000 nordmenn som meddommere i en ny fireårsperiode. Det er vanlige kvinner og menn i alderen 21–70 år, som utnevnes av kommunestyret der de bor. De har en viktig funksjon i rettsstaten, men mange av de har aldri satt sine bein i en rettssal før.

Magni Elsheim

HELT FERSKE: Førstelagmann Magni Elsheim sier de vil gjøre meddommerne tryggere med det nye opplegget for opplæring.

Foto: Siri Løken

– Mange vil oppleve at en del saker er veldig krevende. De kan være lange, og de kan utsette deg for informasjon som du ikke er vant til å få. Og i ettertid kan man bli utsatt for kritikk, sier førstelagmann Magni Elsheim i Gulating lagmannsrett.

Meddommere kan ha mye å si for utfallet av rettssaker, og har fått mye oppmerksomhet etter saken i Hemsedal i sommer der tre menn ble frifunnet for voldtekt av en 18 gammel kvinne.

Tre meddommere bidro til frifinnelsen, til tross for at fagdommerne mente det var nok bevis til å kjenne dem skyldig.

Les også: Demonstrerer mot valdtektsdom i heile landet

Kortfilm og dommerkurs

Nå vil Domstoladministrasjonen følge meddommerne bedre opp gjennom en rekke tiltak.

Domstolene i Bergen har vært med på å utvikle et nytt opplegg, blant annet en kortfilm om hva det innebærer å være meddommer.

Opplegget består også av en ny veileder og et nettbasert meddommerkurs. I tillegg skal det arrangeres samlinger for nyvalgte meddommere over hele landet på nyåret.

– Hensikten er å gi meddommerne mer kunnskap om rettssystemet, og hva de kan forvente når de kommer i domstolen. Gjøre dem tryggere i rollen, sier Elsheim.

Les: Vil ha yngre meddommere inn i rettssalene

– Forsvarer rettsstaten

Thorbjørn Kaland har vært med på å lage filmen om hva innebærer å være meddommer, og han tror bedre oppfølging kan gjøre meddommerne tryggere i rollen.

– Meddommere leser aviser og får medias inntrykk av saken. Da er det viktig å påse at de dømmer ut fra de fakta som kommer frem i rettssalen. Vi som stiller opp for rettssystemet, forsvarer rettssystemet. Slik bidrar vi i en dugnad med å forsvare det viktigste, det skjøreste og mest nødvendige vi har i vårt siviliserte samfunn, nemlig rettsstaten.

Les: Flere ønsker å trekke seg som meddommere