Meddommere skal få bedre opplæring

Meddommere kan ha mye å si for utfallet i rettssaker, men mange av dem har aldri satt sine bein i en rettssal før. En rekke nye tiltak skal gjøre dem tryggere i rollen.

Thorbjørn Kaland

OPPLÆRING: Thorbjørn Kaland har vært meddommer og jurymedlem i Bergen i mange år. Nå har han vært med på å lage en kortfilm som skal gjøre meddommerne tryggere i rollen.

Foto: Siri Løken

– De letteste sakene er når vi har bevis. Mangler dét, må vi gjøre et skjønn og en vurdering. Det er alltid vanskelig, sier Thorbjørn Kaland.

Han jobber i oljebransjen som geolog, men har også vært meddommer og jurymedlem i Bergen i en årrekke. En oppgave han ofte opplever som utfordrende.

– De vanskeligste sakene er overgrepssaker der det er påstand mot påstand, og man mangler fysiske bevis. Da er det vanskelig å sitte i retten og vurdere rett og galt. Om det faktisk har skjedd, eller ikke.

– Har aldri vært i en rettssal

Fra nyttår utnevnes 50.000 nordmenn som meddommere i en ny fireårsperiode. Det er vanlige kvinner og menn i alderen 21–70 år, som utnevnes av kommunestyret der de bor. De har en viktig funksjon i rettsstaten, men mange av de har aldri satt sine bein i en rettssal før.

Magni Elsheim

HELT FERSKE: Førstelagmann Magni Elsheim sier de vil gjøre meddommerne tryggere med det nye opplegget for opplæring.

Foto: Siri Løken

– Mange vil oppleve at en del saker er veldig krevende. De kan være lange, og de kan utsette deg for informasjon som du ikke er vant til å få. Og i ettertid kan man bli utsatt for kritikk, sier førstelagmann Magni Elsheim i Gulating lagmannsrett.

Meddommere kan ha mye å si for utfallet av rettssaker, og har fått mye oppmerksomhet etter saken i Hemsedal i sommer der tre menn ble frifunnet for voldtekt av en 18 gammel kvinne.

Tre meddommere bidro til frifinnelsen, til tross for at fagdommerne mente det var nok bevis til å kjenne dem skyldig.

Les også: Demonstrerer mot valdtektsdom i heile landet

Kortfilm og dommerkurs

Nå vil Domstoladministrasjonen følge meddommerne bedre opp gjennom en rekke tiltak.

Domstolene i Bergen har vært med på å utvikle et nytt opplegg, blant annet en kortfilm om hva det innebærer å være meddommer.

Opplegget består også av en ny veileder og et nettbasert meddommerkurs. I tillegg skal det arrangeres samlinger for nyvalgte meddommere over hele landet på nyåret.

– Hensikten er å gi meddommerne mer kunnskap om rettssystemet, og hva de kan forvente når de kommer i domstolen. Gjøre dem tryggere i rollen, sier Elsheim.

Les: Vil ha yngre meddommere inn i rettssalene

– Forsvarer rettsstaten

Thorbjørn Kaland har vært med på å lage filmen om hva innebærer å være meddommer, og han tror bedre oppfølging kan gjøre meddommerne tryggere i rollen.

– Meddommere leser aviser og får medias inntrykk av saken. Da er det viktig å påse at de dømmer ut fra de fakta som kommer frem i rettssalen. Vi som stiller opp for rettssystemet, forsvarer rettssystemet. Slik bidrar vi i en dugnad med å forsvare det viktigste, det skjøreste og mest nødvendige vi har i vårt siviliserte samfunn, nemlig rettsstaten.

Les: Flere ønsker å trekke seg som meddommere

Siste video

Det topp moderne «Dr. Fridtjof Nansen» skal kartlegge hva som finnes av ressurser langs kysten av Afrika.
Se dagens utgave av Vestlandsrevyen.
Et helikopter ble sendt opp for å ta bilder av skredfaren i fjellet.