Sammenligner regjeringens hyllest av Troll-satsing med Trump

– Det vi skal leve av etter oljen er mer olje, sier Frp-statssekretær. MDG svarer med å sammenligne regjeringen med Donald Trumps utspill om kullindustrien.

Troll A platform

Equinor og partnerne i Troll-lisensen leverte i dag en plan for videreutvikling av det gigantiske Troll-feltet på norsk sokkel til Olje- og energidepartementet.

Foto: Øyvind Hagen / Statoil / Øyvind Hagen

Equinor kunngjorde i dag at de skal investere 7,8 milliarder kroner i Troll-feltet. Planen er å forlenge feltets levetid helt til 2050.

Til stede på pressekonferansen var Frps statssekretær fra Olje- og energidepartementet, Ingvil Smines Tybring‐Gjedde.

Hun skrøt stort av den videre satsingen på Troll-feltet, som skal forlenge feltets levetid helt til 2050.

– Norsk gass er ikke en del av problemet, men en del av løsningen, sa Tybring Gjedde, som mener Norge er i en særstilling når det gjelder å hjelpe Europa til å bli grønnere.

De Grønne ser rødt

Troll A plattformen driftes i dag med strøm fra land, noe som resulterer i det som Equinor beskriver som et rekordlavt CO₂-avtrykk.

Tybring‐Gjedde understreker at regjeringen kommer til å satse videre på olje- og gassindustrien.

– Det vi skal leve av etter oljen er mer olje, utvunnet på en anne måte.

Men satsingen - og regjeringens lovprising - går ikke hjem hos Miljøpartiet de grønne.

Valhall-feltet i Nordsjøen

Statssekretær fra Olje- og energidepartementet, Ingvil Smines Tybring‐Gjedde.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Å fortsette med investeringer på Troll-feltet er en veldig unødvendig risikosport, sier Une Bastholm i Miljøpartiet De Grønne.

Bastholm sier at verdiskapningen oljen har gitt Norge har vært viktig, men at energimarkedet i Europa stadig endrer seg. Hun tror markedet vil se veldig annerledes ut i 2050.

– Det er Europa som er markedet for norsk gass, og de ser etter ren energi. Det er det som er fremtiden. Det er også dette Norge bør satse på i stedet for olje og gass.

Sammenligner med Trump

Tidligere i sommer ga USAs president Donald Trump ordre om å forberede akutte virkemidler for å hindre at ulønnsomme kull- og atomkraftverk stenges ned. Tiltaket fikk mye kritikk.

Nå sammenligner MDG den nye investeringen i olje- og gassindustrien med Trumps forsvar av amerikansk kullproduksjon.

– Norge er det landet som oppfører seg som en vrang unge som fortsetter å reise til EU og insistere at akkurat vår olje og gass er veldig ren, og skal være fremtiden. Mens Europa er i ferd med å omstille til ren energi.

Hun mener Norge og Equinor er mer opptatt av å tjene penger enn å sikre bærekraftig velferd for landet.

MDG står fast ved at løsningen er fornybar energi, og at Norge burde være en forkjemper for å gjøre det mer tilgjengelig for Europa enn olje og gass.

– Vi må slutte å bruke penger på mer olje og gassutvinning som gjør at vi utsetter den omstillingen verden er nødt til å gå gjennom.

Troll-satsing

Frps statssekretær fra Olje- og energidepartementet, Ingvil Smines Tybring‐Gjedde og direktør for prosjektuviklingen ved Troll-feltet, Torger Rød.

Foto: Christian Lura / NRK

– Positivt for klimaet

Professor emeritus i finans ved NHH, Tore Johnsen, er uenig med MDG.

– Inntil videre vil fornybar energi bety lite for norsk økonomi. Denne investeringen derimot, betyr veldig mye.

Han mener det som skal skje på Troll-feltet de neste årene både er positivt for norsk økonomi og for klimaet.

Fremover skal Troll-feltet utvinne gass fra Troll Vest. I de tidligere fasene har det blitt produsert gass fra Troll Øst og olje fra Troll Vest.

– Det er gass til kontinentet, i stedet for dårlig kull og olje.