Mannskapet som styrte KNM «Helge Ingstad» får ikke jobbe på bro

Mannskapet som var på broen under kollisjonen har andre arbeidsoppgaver på søsterskipet KNM «Otto Sverdrup». – De er nok ekstra spente på rapporten, sier Thor Manum i offisersforbundet.

Thor Manum

TILLITSVALGT: Thor Manum, hovedtillitsvalgt i Sjøforsvaret for Norges offisers- og spesialistforbund, sier at mannskapet er spente på rapporten fredag.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Etter havariet av KNM «Helge Ingstad» for ett år siden, ble Norges forsvarsevne svekket.

For å bøte på svekkelsen seiler mannskapet til KNM «Helge Ingstad» nå som en av to besetninger på søsterskipet KNM «Otto Sverdrup», noe som gjør at fregatten kan nærmest gå kontinuerlig.

Også de som var på broen ulykkesnatten er med i Sverdrup-mannskapet. Men de gjør andre ting enn å være på broen.

– Brobesetningen fra ulykkesnatten har ikke brotjeneste. De har derimot fått annen relevant tjeneste innenfor sitt fagfelt, sier Torill Herland, kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret til NRK.

– Hva er begrunnelsen?

– Det er viktig å ha klart for seg at det har vært en alvorlig ulykke. I alvorlige ulykker må man først og fremst ta utgangspunkt i det sikkerhetsmessige aspektet. Så pågår det også en politietterforskning, slik at vi er nødt til å ta hensyn til det når vi disponerer personellet vårt.

Vaktsjefen på broen er mistenkt av politiet for brudd på navigasjonsregler, samt å uaktsomt ha forårsaket en skade som lett kunne medført tap av menneskeliv.

Helge Ingstad ved Ågotnes, fotografert 21.10.19

TIL KAI: KNM «Helge Ingstad» ligger ved CCB-basen på Ågotnes på Sotra. Skipet skal destrueres etter ulykken.

Foto: Alrik Velsvik / Sindre Skrede / NRK

Hemmelig antall

Sjøforsvaret vil derimot ikke svare på hvor mange personer som var i brotjeneste på KNM «Helge Ingstad», men som ikke lenger er det.

Politiet gikk allerede to uker etter ulykken ut og informerte at seks nordmenn og én amerikaner var på broen da fregatten og tankskipet kolliderte.

Denne oppfatningen står fortsatt ved lag.

– Ut ifra det vi vet har ikke oppfatningen om hvor mange som var på broen i kollisjonsøyeblikket endret seg, sier politiadvokat Ole Bjørn Mevatne i Vest politidistrikt.

KNM Helge Ingstad 5.februar 2019

HAVARERT: Fregatten grunnstøtte og sank til bare radartårnet stod opp.

Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

– Ekstra spente

Rapporten til Havarikommisjonen fredag vil forsøke å svare på hva som gikk galt novembermorgenen i fjor.

KNM «Helge Ingstad»-mannskapet er nå samlet i bergensområdet før rapporten, hvor de også vil bli fulgt opp av medisinsk personell fra Forsvarets støttelag.

Thor Manum, hovedtillitsvalgt i Sjøforsvaret for Norges offisers- og spesialistforbund, sier at de har bistått medlemmer som har ønsket det. Han roser oppfølgingen til Sjøforsvaret.

– De er nok spente på hva rapporten kommer til å inneholde og hvilke konklusjoner, oppsummeringer eller anbefalinger som Havarikommisjonen vil fremføre etter kollisjonen. De som var på broen er vel ekstra spente, men jeg kan ikke si så mye om de. Det er arbeidsgiveren som følger de tettest opp, og Sjøforsvaret har hatt en veldig god oppfølging av besetningen.

KNM «Otto Sverdrup»

SØSTERSKIP: Besetningen på KNM «Helge Ingstad» seiler nå med søsterskipet KNM «Otto Sverdrup» (bildet).

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK