NRK Meny

Mange veier stengt

Flere veier er stengt på grunn av uvær og rasfare. E 16 er stengt ved Oppheimsvatnet på grunn av snøras. Fylkesvei 7 er stengt ved Folkedal på grunn av steinras. På riksvei 13 Odda Kinsarvik er veien stengt ved Byrkjenes bru på grunn av fare for ras. Fylkesvei 572 Bruravik er stengt på strekningen Vallavik–Holven på grunn av jordras. Fylkesvei 131 er stengt ved Posrmyr mellom Øystese og Fyksesund bru på grunn av jord- og steinras. Les mer på NRK Trafikk.

Siste video

Hjemmesykepleien i Bergen bytter nøkler med elektronisk lås.
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.