Mange forlik om Giardia

Over halvparten av de siste erstatningssakene etter giardiautbruddet i Bergen er nå løst gjennom forlik.

Giardia-parasitten

GIARDIA: Mange ble syke av denne parasitten i drikkevannet i Bergen.

Foto: AP Photo/News Ltd / AP

De siste månedene er det gitt erstatning i 17 av 31 saker.

I de fleste av de andre sakene venter kommunen på svar, etter å ha gitt tilbud om forlik.

– Denne våren har vi vært i konstruktive forhandlinger med motparten. Vi har klart å finne løsninger i mange saker, sier kommunaldirektør Robert Rastad i Bergen kommune til NRK.no.

Han sier kommunen tidligere har fått rettmessig kritikk for at behandlingen av sakene tok for lang tid.

En sak er fortsatt i rettssystemet.

Rastad vil ikke utelukke at flere av de gjenstående sakene havner i retten.

Bergen kommune har erkjent objektivt ansvar etter produktansvarsloven etter utbruddet av giardia i Bergen høsten 2004.

Svartediket i Bergen.

SVARTEDIKET: Parasitten kom fra drikkevannet i Svartediket.

Foto: Arkiv / NRK