NRK Meny

MANGE BRYT SPERRINGANE:

Politiet i Odda seier på eit informasjonsmøte for dei evakuerte i Odda at dei brukar mykje tid og krefter på folk som bryt sperringane. Dei ber folk om å respektere politisperringane.