Bare Mæland vil ha habiliteten sjekket

Næringsminister Monica Mæland er den eneste statsråden i den nye regjeringen som har bedt lovavdelingen i Justisdepartementet om en habilitetsvurdering.

Næringsminister Monica Mæland og avtroppende næringsminster Trond Giske

STJERNE I BOKEN: Bare Monica Mæland har bedt om habilitetssjekk.

Foto: Johansen, Erik / NTB scanpix

Mæland er venninne med Christine B. Meyer som er direktør i Konkurransetilsynet. De to satt sammen i byrådet i Bergen i fire år i perioden mellom 2007 og 2011.

Klassekampen skriver at departementsråd Reier Søberg i Nærings- og handelsdepartementet tirsdag sendte et brev til lovavdelingen i Justisdepartementet.

Der skriver han at Mæland karakteriserer forholdet som et alminnelig vennskap, og at de begge har deltatt i middager hjemme hos hverandre.

Søberg viser til at Næringsdepartementet er klageinstans for enkelte vedtak som blir fattet av Konkurransetilsynet.

Ros fra Kolberg og Lundteigen

Martin Kolberg

GIR ROS: Martin Kolberg roser måten Monica Mæland har handlet på.

Foto: Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix

Leder Martin Kolberg i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité sier til avisen at han synes Mæland har opptrådt positivt og ryddig.

Han forventer at regjeringsapparatet bruker ekspertene i lovavdelingen når de trenger det og at dette tyder på at den eneste som står i en mulig rollekonflikt.

Også Senterpartiets medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Per Olaf Lundteigen, er positiv til hvordan Monica Mæland har grepet tak i denne saken.

– Dette er en stjerne i boken til Mæland, sier han til Klassekampen.

Mener andre bør gjøre som Mæland

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen

ANDRE BØR GJØRE SOM MÆLAND: Per Olaf Lundteigen mener også andre knyttet til regjeringen bør sjekke habiliteten.

Foto: Arkivfoto: Jarl Fr. Erichsen / Scanpix

Per Olaf Lundteigen er imidlertid ikke like positiv til dem som ønsker å holde kortene tettere til brystet.

I Erna Solberg sin nye regjering kommer både landbruksminister Sylvi Listhaug og sju statssekretærer fra PR-bransjen. En av dem er Julie Brodtkorp som er statssekretær ved Statsministerens kontor.

Ingen av disse har så langt bedt lovavdelingen i Justisdepartementet om hjelp til å vurdere sin habilitet.