Må bruka milliardbeløp på å oppgradera nye tunnelar

Vegvesenet vil bruka milliardbeløp på sikring av tunnelar som nesten er nye. Berre i Hordaland må tunnelane oppgraderast for 1,4 milliardar kroner, om dei skal nå dagens standard.

Bjorøytunnelen

MÅ OPPGRADERAST: Den to kilometer lange Bjorøytunnelen i Hordaland skal rustas opp for 45 millionar dei neste åra.

Foto: ODDGEIR ØYSTESE / NRK

Tunnelane må blant anna få betre ventilasjon og lys, alarmtelefonar og brannsløkkingsapparat.

Vegvesenet i Hordaland vil bruke 1. 4 milliardar på 30 tunnelar, mange med lite trafikk.

– Det er ikkje trafikken det kjem an på, men krava i forskrifta. seier Olav Finne, avdelingsdirektør i Statens vegvesen i Hordaland.

– Tunnelane skal bli tryggare

NRK fortalde i dag om oppgraderinga av Folgefonntunnelen i Hordaland. Det skal brukast over 500 millionar på den 15 år gamle tunnelen, slik at den når dagens standard. Det er meir enn byggeprisen.

– Er ikkje tunnelane trygge i dag?

– Tunnelen er ikkje usikker, den tilfredsstiller det tryggingsnivået som var kravet når den var bygd i 2000. Men poenget no er at det vert stilt mykje strengare krav.

Så ein må oppgradera ein sikker tunnel som er sikker for ein halv milliard?

– Den er sikker, men ikkje så sikker som den vil bli når den er oppgradert.

Berre å oppfylle minstekrava i ei ny forskrift for tunnelane vil kosta over 700 millionar kroner, men Vegvesenet meiner det doble trengst.

Olav Finne

DYRT: Olav Finne i Statens vegvesen seier det trengst mykje pengar for å oppfylla dei nye krava til trygge tunnelar.

Foto: Vidar Gudvangen / NRK

– Må bruka sunn fornuft

Politikarane håpar å sleppa billigare

– Sunn fornuft er ofte lurt. Så må me sjå kva som er trengst tryggingsmessig, og kva som er andre ønskelege oppgraderingar, ein kanskje kunne greidd seg utan.

– Tryggleik skal ligga føre, men me må også sjå det an etter trafikken, seier Nils T. Bjørke, leiar i samferdsleutvalet i Hordaland fylkeskommune.

I Sogn og Fjordane er det vedteke å bruke 1.4 milliardar på fylkesvegtunnelane.

Siste video

Meisterfinale på Brann stadion, ekstremistar på bygdene og eldre som må flyttast ut av kommunen for å få sjukeheimsplass. Dette er nokre stikkord for dagens sending. Programleiar Jan Børge Leirvik
Bergen stasjon, eller Jernbanestasjonen? Sterke meiningar i Vestlandsrevyen i dag. Her kan du også sjå at Bergen kommune vil ha folkedugnad mot bygningsforfall, og flyktningar slit med einsemd. 
Programleiar Jan Børge Leirvik.
På nytt vekker gatekunstner AFK oppsikt. Nå har han malt det som trolig er landets lengste «street art», laget av en enkelt kunstner.