NRK Meny
Normal

Må flomsikre for flere milliarder

Det vil ta mange tiår å flomsikre norske vassdrag. Listen over utrygge områder blir stadig lengre.

Flom på Moi

VÅTT: – Listen over vassdrag og naturfarer er veldig lang på nasjonalt nivå, sier regiondirektør i NVE, Brigt Samdal til NRK. Her Rolf Inge T. Moi fra Moi Rogaland, som fikk føle flommen på kroppen i begynnelsen av desember.

Foto: Peter Monstad

NVE har beregnet hvor mye det vil koste å flomsikre Norge.

– Listen over vassdrag og ulike naturfarer er veldig lang på nasjonalt nivå. Vi snakker om et behov som er i størrelsesorden tre milliarder kroner, sier regiondirektør i NVE, Brigt Samdal til NRK.

Bergen kommune har søkt om midler til en flomtunnel i Nesttunvassdraget, men fått avslag. Listen over elver som må sikres er lang og det er mange som er høyere opp på listen.

For NVE er det snakk om hard prioritering.

Opoelva i Odda

FLOMSKADD: Opo-elven i Odda ble enorm under oktober flommen i 2014. Her er elven i 2015 hvor det fortsatt er store vannmengder på grunn av snø i fjellet.

Foto: 03030-tipsar

– Det er en liste som hele tiden er i endring. Værforholdene gjør at vi får nye hendelser på steder som tidligere ikke har vært kartlagt som problemområder, sier Samdal.

Brigt Samdal - Regionsjef Vest NVE

Regiondirektør i NVE, Brigt Samdal mener norske vassdrag trenger flomsikring for over en milliard.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

NVE vil ikke kommentere søknaden til Bergen kommune om Nestunvassdraget, fordi den fortsatt er til behandling hos Olje- og energidepartementet.

Kan føre til storflom

Det er normal vannstand i Nesttunvassdraget i dag, men for ti år siden førte enorme nedbørsmengder til 100-årsflom og store ødeleggelser. Allerede før flommen ble det etterlyst flomsikring, men fortsatt har lite skjedd.

– Nestunvassdraget er Bergens største byvassdrag og med det største potensial som et byutviklingselement, sier Terje Aarsand, Nestunvassdragets venner.

De mener en flomtunnel vil være skjemmende for naturomgivelsene, og mener en løsning kan være å fjerne hindringer og sikre gjennomstrøm av vannet.

– Det haster med å få på plass et flomsikringstiltak i nestunvassdraget, for vi vet aldri hva dagen bringer oss, sier Aarsand.

Terje Aarsand ved Nesttunvassdraget

Bak Terje Aarsand kan man se Nestunvassdraget.

Foto: Siri Løken / NRK

Vil ta lang tid

I Nesttunvassdraget vil en flomtunnel lede vannet vekk dersom det oppstår flom. Fagdirektør i Bergen kommune, Magnar Sekse, sier de har klaget på avslaget fra NVE.

– Når vi ser klimautviklingen og på beregninger som NVE har gjort for en 200 års flom, så ser vi at det er så store vannmengder at de rett og slett må kunne ledes ut av vassdraget, sier Sekse.

Det vil ta tiår å flomsikre alle vassdragene. I begynnelsen av desember førte flom til store ødeleggelser i Rogaland og Vest-Agder og klimaforskere spår mer ekstremvær i årene fremover.

– I dagens situasjon så har ikke Nesttunvassdraget kapasitet til å ta unna de store vannmengdene, forteller Sekse.

Ifølge Bergen kommune jobber de med flere tiltak for flomsikring i Nesttunvassdraget, men vet ikke når det arbeidet blir ferdig.

Kirkegård Kvinesdal flom

UNDER VANN: Kirkegården i Kvinesdal står under vann etter flom.

Foto: Hans Erik Weiby/NRK

– Burde vært gjort noe

Nesttunvassdragets venner har gjort et stort arbeid med å rydde elvebredden, lage fisketrapper og reparere broer.

– Det er en rekke med tiltak som er rask og gjennomføre, mest av alt ønsker vi levende vassdrag, Aarsand.

De mener enklere flomsikringstiltak burde vært gjennomført for lengst, som å gjøre det mulig å tappe ned Grimevannet noen kilometer unna.

Siste video

Husbrann på Askøy natt til tirsdag 23. januar.
Programleiar: Mariann Reikerås
Programleiar: Mariann Reikerås