Går til angrep på sentraliseringsiver etter tunnelbrannen

SV-leder Audun Lysbakken ber helseministeren tenke seg om etter tunnelbrannen. – Et alvorlig varsko til de som tror at vi får et bedre helsevesen ved å sentralisere mest mulig.

Bussvraket i Gudvangatunnelen

BUSSVRAK: Slik ser det ut i Gudvangatunnelen dagen derpå. Kun skjelettet av turistbussen står igjen. 37 personer ble evakuert, fem av de ble sendt til sykehus med skader.

Foto: Veum, Arne / NTB scanpix

Det var sykehuset på Voss som innførte katastrofeberedskap og forberedte seg på å ta imot et stort antall skadde da det ble klart at en turistbuss stod i full fyr i Gudvangatunnelen tirsdag ettermiddag.

Direktør ved Voss sjukehus, Rolf Abrahamsen, opplyser at over 200 ansatte møtte opp på sykehuset da alarmen gikk. En rekke leger og sykepleiere som var på ferie kastet det de hadde i hendene og kom seg til sykehuset i full fart.

– Alt gikk veldig bra. Vi kunne tatt imot langt flere pasienter enn de fem vi fikk inn, sier sykehusdirektøren.

Voss sjukehus

KATASTROFEALARM: Over 200 ansatte på Voss sjukehus stod klare til å ta imot skadde etter tunnelbrannen tirsdag.

Foto: Mariann Reikerås / NRK

Kan miste akuttkirurgisk beredskap

Samtidig forbereder helseminister Bent Høie fremleggelsen av nasjonal sykehusplan senere i høst, hvor det er varslet at regjeringen blant annet vil foreslå å fjerne akuttkirurgisk behandling fra de minste sykehusene.

For å drive akuttkirurgi kreves et pasientgrunnlag på minst 60 til 80 000 innbyggere, og det betyr at minst halvparten av dagens norske sykehus er for små.

Bent Høie / 07.01.15

Dersom det blir en del av den kommende sykehusplanen, kan rundt halvparten av dagens sykehus ende opp med et akuttmottak uten kirurger.

Helseminister Bent Høie besøkte redningsmannskapene etter brannen i Gudvangatunnelen i dag.

SE VIDEO: Helse- og omsorgsminister Bent Høie legger frem nasjonal sykehusplan senere i høst. Reporter: Mariann Reikeårs | Fotograf: Kjetil Rydland

– Vi styrer Norge, ikke Danmark

SV har erklært krig mot forslaget og Lysbakken mener et slikt stortingsvedtak vil bety at Norge blir et mindre trygt land å bo i, spesielt for folk som bor og ferdes i distriktet. Han peker på at Norge er land med store avstander og tidvis vanskelige kjøre- og flyforhold.

– Politikerne må slutte å late som om de styrer Danmark. Vi styrer Norge, og da må vi ha sykehus med god kompetanse over hele Norge, sier Lysbakken.

Audun Lysbakken

VARSLER KAMP: SV-leder Audun Lysbakken tror ikke at regjeringen vil lykkes med å fjerne akuttmedisinske tjenester fra de minste sykehuseme.

Foto: Sølve Rydland

SV og SP med felles front

Han får støtte av Senterpartiets helsepolitiske talskvinne, stortingsrepresentant Kjersti Toppe, som i dag holdt appell ved en demonstrasjon utenfor Stortinget mot sentralisering av norske sykehustjenester.

– Det er helt avgjørende at vi har lokale sykehus som kan mobilisere og tilby akuttkirurgi og annen medisinsk kompetanse når ulykken er ute. Den befolkningsgrensen som Høie og hans ekspertgruppe har lansert, er en helt utrolig debatt som vi aldri burde ha hatt, sier Toppe til NRK.

– En slik sentralisering vil være helt imot målet om et likeverdig helsetilbud til alle, uansett hvor en bor, sier hun.

Direktøren: – Tror fornuften vil seire

Sykehusdirektøren på Voss mener det er avgjørende at det fins et sterkt sykehus som kan dekke indre strøk av Hordaland og Sogn og Fjordane.

– I disse områdene kan være stengte veier, lange avstander og slett ikke alltid godt flyvær. Vi har alt som skal til for å håndtere en krise. De som trenger noe mer, blir stabilisert her og sendt videre til Haukeland, sier Rolf Abrahamsen.

En rekke tilltsvalgte og ansatte ved sykehuset var i dag på plass ved Stortinget i Oslo for å demonstrere mot regjeringens forslag om sentralisering av sykehustjenestene. Abrahamsen selv velger å tro at Voss sjukehus også i fremtiden vil tilby akuttkirurgi.

– Jeg tror fornuften vil seire, sier sykehusdirektøren.

Sykehusdirektør Rolf Abrahamsen

HÅPER: Direktør på Voss sjukehus, Rolf Abrahamsen, tror på akuttkirurgi på Voss også i fremtiden.

Foto: Kjetil Rydland / NRK