LYNGBRANN I LINDÅS:

Brannvesenet rykker ut til en mulig gressbrann på Rossnes i Lindås. Det er meldt stor gress- og lyngbrannfare over hele vestlandet i dag.