Lovet flere kvinnelige direktører – ansatte to kvinner og fem menn

I fjor var åtte av ni fylkesdirektører i Hordaland menn. Fylkesrådmannen lovet å rette opp skjevheten. Ett år senere er det fortsatt et stort flertall av mannlige direktører.

Nytilsette toppdirektørar i Vestland fylke

TOPPDIREKTØRER: Dette er de sju toppdirektørene i det nye Vestland fylke. Fem av sju direktører er menn. Fra venstre: Per Morten Ekerhovd, Dina Lefdal, Paal Fosdal, Bård Sandal, Håkon Rasmussen, Ingrid Holm Svendsen og Bjørn Lyngedal.

Foto: Vestland fylke

– Vi skal se til at vi sikrer en bedre kjønnsbalanse i en fremtidig region. Det skal flere kvinner inn.

Det sa daværende fylkesrådmann i Hordaland, Rune Haugsdal, i desember i fjor. Der er åtte av ni fylkesdirektører menn, altså bare 11 prosent kvinner.

Haugsdal, som er kommende fylkesrådmann for Vestland fylke, lovet at skjevheten skulle rettes opp til sammenslåingen av Hordaland og Sogn og Fjordane i 2020.

Ett år senere har han ansatt fem menn og to kvinner til direktørstillinger i Vestland fylke. Med mannlig fylkesrådmann i tillegg, blir kvinneandelen 25 prosent.

Gale veien for Sogn og Fjordane

I Sogn og Fjordane er i dag fire av syv fylkesdirektører kvinne, en kvinneandel på 57 prosent. I forhold til det fylket, blir kvinneandelen i Vestland mer enn halvert.

– Hordaland har én kvinne i toppledergruppen, Vestland fylke får to kvinner. Men jeg skal være ærlig på at målet mitt var å få en høyere kvinneandel enn der vi havnet til slutt, sier Haugsdal.

I fjor var både SV og KrF ute og kritiserte den skeive fordelingen.

– Det er helt uakseptabelt, og noe vi har påpekt mange ganger, sa Aud Karin Oen i SV.

Haugsdal sier at målet hans var en kvinneandel så nær femti prosent som mulig. Ifølge ham har det vært en omstendelig rekrutteringsprosess.

– Vi har måttet ta hensyn til kompetanse, geografisk plassering, kjønn og arbeidsrettslige hensyn, blant annet knyttet til fortrinnsrett, sier han.

Han innrømmer likevel at det ikke ville vært en umulig oppgave å bytte ut mannlige med kvinnelige direktører.

– Men det er stor enighet om at de ansatte personene er de beste kandidatene til å fylle disse rollene.

Fylkesrådmann Rune Haugsdal

IKKE FORNØYD: Rune Haugsdal stod selv for ansettelsene, men er selv ikke fornøyd med at den nye toppledergruppen for Vestland fylke bare får 25 prosent kvinner.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Lover å ansette kvinnelige mellomledere

Tor Andre Ljosland i KrF var en av dem som uttalte seg til NRK i fjor om den skeive kjønnsfordelingen.

– Vi ler litt når vi ser alle de mannlige direktørene samlet på samme benk. Men det er egentlig ikke noe å le av. Dette er et alvorlig problem, sa Ljosland.

Haugsdal sier det videre arbeidet med ansettelse av folk til lederfunksjoner skal ha fokus på å ansette kvinner.

– Vi skal innsette 106 mellomlederfunksjoner. Målet er å øke kvinneandelen i fortsettelsen.

Han vil ikke anslå et konkret mål.

– Vi får strekke oss så langt vi kan. Ut fra erfaringen skal jeg være varsom på å si noe konkret. God kjønnsbalanse er viktig og verdifullt i et kollegium, sier han.