NRK Meny
Normal

Loven kan stoppe Bergens planer om køprising

Bergenspolitikerne har planer om å innføre køprising i bompengeringen ved nyttår. Men da trengs det trolig en lovendring, ifølge samferdselsministeren.

Tett trafikk over Danmarksplass

VIL DEMPE RUSHTRAFIKKEN: Bergen kan få planene om køprising utsatt.

Foto: Åge Algerøy / NRK

Bergenspolitikerne og fylkespolitikerne i Hordaland vedtok i vår å gå inn for køprising i bomringen i Bergen. Det skal bli dyrere å kjøre inn i bykjernen i rushtiden, for å minske miljøbelastningen og køene.

Målet var at ordningen skulle innføres ved nyttår. Men det kan nå vise seg vanskelig å få til. Samferdselsdepartementet har under sin behandling av saken funnet utfordringer i lovverket, og har nå kalt inn ledelsen i Bergen kommune til møte for å diskutere køprisingen.

Ketil Solvik-Olsen

SAMFERDSELSMINISTER: Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

I møteinnkallingen, som også har gått ut til Oslo, Trondheim, Stavanger og Drammen, påpeker samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) at byområder som allerede har bompengeinnkreving og skal innføre køprising, må reforhandle bompengefinansieringen.

Han påpeker videre at bompenger og køprising reguleres av to forskjellige lovverk, henholdsvis vegloven og vegtrafikkloven.

– Vi har søknaden fra Bergen til behandling, og har kalt inn til et møte med involverte byer i september. Regelverket er komplisert, og gjerne litt utdatert, så vi må diskutere endringer for å gjøre det mest mulig hensiktsmessig, sier Solvik-Olsen til NRK.

– Begrenset hva du kan gjøre

Departementet jobber nå med utrede muligheten for ett felles regelverk for bompenger og køprising. Fordi det ikke finnes i dag, er det ikke uten videre mulig å innføre køprising i en bomring som ble satt opp for å finansiere samferdselsprosjekter.

– Hvis formålet med bomstasjonen i utgangspunktet var køregulering, har man større frihet. Hvis formålet var ren finansiering, er det begrenset hva du kan gjøre, sier Solvik-Olsen.

Køprisingen i Bergen må godkjennes i Stortinget, men lite tyder på at det lar seg gjøre innenfor dagens regelverk.

– For meg handler det om å oppfylle lovverket som er der, så vi plutselig ikke har en riksrevisor eller en kontrollkomité i Stortinget som løper etter oss og sier at vi bryter det. Når du ønsker å gjøre ting annerledes enn det som opprinnelig var vedtatt, så kan det være ganske komplisert. Det er det vi må diskutere og finne løsninger på, sammen med Bergen, i dette tilfellet, sier Solvik-Olsen.

LES OGSÅ: Køprisingen: «Hele verden» ser til Bergen

– Frykter dette betyr økte takster

I en e-post til NRK bekrefter Samferdselsdepartementet at de har saken fra Bergen til behandling.

– Vi vurderer i denne sammenhengen også de juridiske sidene ved det lokale vedtaket om tidsdifferensiering av takstsystemet, skriver departementet.

Tor Woldseth

SKEPTISK: Tor Woldseth (Frp).

Foto: Anders Ekanger / NRK

Frps gruppeleder i bystyret i Bergen, Tor Woldseth, frykter signalene fra departementet kan bety økte bompengesatser. Vedtaket fra i vår innebærer en pris på 45 kroner per passering i rushet.

– Min største bekymring er at denne saken nå kommer tilbake til bystyret, og at vi må behandle en ny bompengepakke der køprising er inkludert. Med tanke på det noen av de andre partiene har signalisert, så frykter jeg at det kan føre til et nytt vedtak med en takst på flere hundre kroner per passering, sier Woldseth.

LES OGSÅ: – Bomstasjonene må flyttes før man innfører køprising