Lovar ikkje billigare bompassering

Erna Solberg vil ikkje lova lågare bompengesatsar i Bergen eller resten av landet. Ho seier til BA at regjeringa ikkje vil endra sin bompengepolitikk. – Men vi ser at smertegrensa er nådd, vil sjå på avgiftssystemet, og vurderer ei ordning med skattefrådrag.

Søk i valresultata

valg-dekorasjon