Lindås og Fjell vil skape landets største havn

Kommunestyret i Lindås vedtok torsdag å bryte ut av Bergen og Omland havnevesen. I stedet ønsker kommunen sammen med Fjell kommune å skape det som blir landets største havn målt i tonnasje.

Havnen ved Mongstad i Bergen

STØRST I TONNASJE: Lindås kommune ønsker næringsutvikling rundt havnen på Mongstad.

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

Lindås- og Fjell er negative til at Bergen skal få for mye makt i det nye havneselskapet, Bergen Havn IKS, som nå er under etablering,

Ordfører i Lindås Astrid Aarhus Byrknes

– BERGEN FOR DOMINERENDE: Lindås kommune og ordfører Astrid Aarhus Byrknes (KrF) mener Lindås ville fått en marginal eierandel i et nytt felles havneselskap.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Dette har vi tatt opp en rekke ganger. Vi ønsker ikke at Bergen kommune skal eie 70 prosent i det nye selskapet mens de 10 omegnskommunene skal sitte igjen med 30 prosent, sier ordfører Astrid Aarhus Byrknes (KrF).

– Det vil si at Lindås vil få en andel på tre prosent i det nye selskapet, på tross av at vi i kommunen har en stor havnevirksomhet. Vi ønsker å utvikle næringslivet vårt samtidig som vi ønsker å skape nye arbeidsplasser.

Økonomisk oppgjør

Samtidig som kommunene bryter ut blir det et økonomisk oppgjør innad i Bergen og Omland havnevesen. Lindås må nå gjøre krav på sine midler. Dette arbeidet vil kommunen nå gå i gang med og ordføreren ser heller ikke bort fra at en del juss må på plass.

– Det er usikkert hvor lang tid det vil ta å finne ut hvor store midler vi har krav på å ta ut av havnekassen og inn i vår egen virksomhet, sier Aarhus Byrknes.

Men er det plass til to konkurrerende havneselskap i Hordaland?

– Vi har jo disse havnene allerede. Mongstad er verdens største offshorebase. Vi vil ha fokus på næringsutvikling. Kristiansund har klart det. Det ønsker vi også å gjøre.

– Beklagelig

Øistein Christoffersen

– BEKLAGER: Styreleder Øistein Christoffersen (H) i Bergen og Omland Havnevesen tror utbryterkommunene kan ende opp med betydelige kostnader.

Foto: NRK

– Vi anser det som beklagelig at de går motsatt vei av det resten av havne-Norge gjør, nemlig å splitte istedenfor å samle, sier styreleder Øistein Christoffersen (H) i Bergen og Omland havnevesen.

Christoffersen finner det ikke urimelig at Bergen kommune blir sentral i det nye selskapet, Bergen Havn IKS. Han mener eierbiten må stå i forhold til de verdiene som ligger i selskapet, og tror ikke Lindås og Fjell vil tjene på å bryte ut.

– Nei, jeg tror de får en økonomisk nedgang. Det er en stor risiko for at de vil ende opp med betydelige kostnader. De må nå bruke ferske penger på noe de hadde sluppet dersom de hadde blitt værende i det eksisterende samarbeidet, sier Øistein Christoffersen.