NRK Meny
Normal

Les hele brevet her

Her er hele brevet fra LO og NHO

En ny og ferjefri kyststamvei fra Kristiansand i sør til Trondheim i nord er under planlegging. Men nå står den etter vår vurdering i fare. Det er fordi det kommer motstridende syn både innenfor lokalsamfunn og regioner. Det er sådd tvil om prosjektet. Det er det siste arbeidslivet på Vestlandet trenger.

Det har vært tverrpolitisk enighet og samstemthet for å få realisert en ny kyststamvei. Arbeidslivet har ikke behov for å detaljstyre utformingen av veitraseen, men utspill der enkeltkommuner ber om avvik fra den opprinnelige planen er egnet til å så tvil om kyststamveien er ønskelig. Dette har skjedd etter kommune- og fylkestingsvalget. Dette er bekymringsfullt både for bedrifter og arbeidstakere. Kort reisetid er ikke minst viktig for dem som jobber eller som må skaffe seg nye jobber.

Vi frykter at uttalelser den siste tiden kan medføre forsinkelser, noe som kan sette næringsutviklingen i Hordaland tiår tilbake.

En ny E-39, slik den er planlagt, vil medføre en kommunikasjonsrevolusjon for Vestlandet. Den vil styrke næringslivets konkurransesituasjon betydelig, og vil gjøre det mulig på beholde og videreutvikle verdifull kompetanse hos arbeidstakerne.

Vi må ikke sette oss i en posisjon der vi stikker kjepper i hjulene for vår egen utvikling. Det siste som samfunnet, nærings- og arbeidsliv, trenger nå er at lokalsamfunn eller en region fremstår som splittet når det gjelder behovet for ny infrastruktur.

Siste video

Programleiar: Jan Børge Leirvik
Programleiar: Jan Børge Leirvik
Programleiar: Jan Børge Leirvik